Circle K Europe, en del av det världsledande servicehandelsföretaget Alimentation Couche-Tard Inc, har valt RELEX Solutions för att optimera sina lagernivåer och öka automationsgraden för varupåfyllning på butiksnivå. RELEX effektiva lösning kommer att stödja alla Circle K’s 450+ företagsägda och -drivna närbutiker i Skandinavien.

Globalt har Circle K fler än 15 000 servicestationer som erbjuder drivmedel, mat, livsmedel och bilvård. Efter en lyckad pilot av systemet valde företaget att arbeta tillsammans med RELEX för att hantera lagernivåerna och automatisera varupåfyllningen i alla sina företagsägda och -drivna närbutiker i Skandinavien.

Circle K Convenience store

Utöver RELEX moderna teknologi och dess meriter av snabba, punktliga och lyckade implementationsprojekt, övertygades Circle K av RELEX användarvänliga mobilapp och systemets förmåga att beräkna och lagra lagerbalanser, något som tidigare gjorts av företagets affärssystem. Till följd av en snabb teknisk integration där RELEX skapade gränssnitt till två av Circle K’s interna IT-system samt en av företagets leverantörers IT-system, var lösningen och projektet redo för en pilot.

”RELEX-teamet identifierade våra utmaningar direkt och deras flexibla system kunde erbjuda en lösning som passar våra företagsbehov mycket bra”, säger Ole Christian Remen, Senior Director Supply Chain Europe, Convenience på Circle K. Det fanns ändå ett behov av att säkerställa att systemet också skulle fungera i praktiken. ”Under piloten såg vi att tillgängligheten av varorna ökade upp till 99 %, medan lagernivåerna minskades betydligt i de kategorier som var med i piloten. Jag tycker att det inte är mer än rätt att säga att vi lyckades”, tillägger Remen.

Circle K har nu en bättre översikt och insyn av butikernas lagernivåer och nyckeltal. Men det var inte bara det centrala teamet som blev glada över resultaten. En butikschef, från en av de första 13 butikerna som deltog i pilotfasen, gav följande feedback: ”Helt fantastiskt. Systemet säkerställer rätt mängd produkter vid rätt tidpunkt – för att inte nämna hur mycket enklare det är när en kollega inte är på plats. Beställningar läggs och varorna kommer som vanligt. Min rekommendation är att systemet ska användas i alla butiker.”

De goda resultaten och rekommendationerna från butikscheferna i pilotbutikerna, att använda RELEX i fler butiker och för flera kategorier, ledde till att ledningsgruppen valde att fortsätta med projektet och utöka användningen av systemet i alla företagsägda och -drivna butiker i Skandinavien. ”RELEX lösning för varupåfyllning har visat sig vara precis vad vi varit ute efter – ett kraftfullt och effektivt verktyg för varupåfyllning”, fortsätter Remen.

RELEX och Circle K går nu in en spännande projektfas i och med att systemet rullas ut till alla 450+ butikerna i Sverige, Norge och Danmark. ”Genom att upprätthålla den höga nivån av automatisering som användes i piloten och säkerställa framgång på butiksnivå, kommer vi att fortsätta att bygga på de resultat som vi hittills sett och säkerställa att så lite tid som möjligt läggs ner på orderläggning”, säger Ida Myran, Business Manager på RELEX. ”Det har varit otroligt givande att arbeta med det passionerade och högst professionella teamet på Circle K, och vi ser fram emot att uppnå ännu mer under de kommande månaderna.”

Om Circle K
Circle K AS är ett helägt dotterbolag till Alimentation Couche-Tard Inc. I Europe driver Couche-Tard 2 754 butiker, som omfattar ett brett detaljhandelsnätverk utsträckt över nio länder. Omkring 25 000 personer arbetar inom detaljhandelsnätverket, på terminaler och servicekontor omkring i Europa, inklusive de som är anställda på franchisebutiker.

Mer information: https://www.circlek.com/