Coop Danmark ökar användningen av Gallerias lösningar för att anpassa sitt utbud enligt den lokala efterfrågan genom att optimera sortimentet och hyllutrymmet.

Coop Danmark A/S, den största dagligvarukedjan i Danmark, har ökat användningen av Gallerias lösningar för kategoriplanering och optimering inom detaljhandeln. Tack vare de nya lösningarna strävar Coop efter att ytterligare differentiera sig genom att erbjuda ett mer butiksspecifikt sortiment samt att lägga kunden i fokus vid beslut gällande optimering av hyllutrymme och varuexponering.

Coop Danmark som redan tidigare haft ett lyckat samarbete med Galleria, en del av RELEX Solutions, bestämde sig för att utveckla samarbetet genom att också implementera Gallerias lösningar för kategoriplanering. Det redan etablerade samarbetet betyder att Coop har en stadig grund att bygga på i nästa steg där företaget också anpassar den unika möjligheten att ta kategoriplanering till en ny nivå. Med hjälp av de nya lösningarna kan Coop nu skräddarsy kedjans utbud för hela sin kundbas, minska på svinn/prissänkningar och uppnå maximal försäljningspotential i varje butik.

Lars Kejser Bob, Head of Space Management på Coop Danmark kommenterar: “Pilotprojektet har bevisat att samma koncept inte passar alla och att den lokala efterfrågan kan skilja sig avsevärt. Kundens behov kan variera stort mellan två närliggande butiker i samma kedja, medan två butiker som ligger långt ifrån varandra kan ha varor med liknande efterfråga. På grund av det här ville vi förstå våra kunders köpbeteende bättre och optimera de enskilda butikernas sortiment och hyllutrymme.”

Baserat på köpmönster från kedjans 1,6 miljoner medlemmar samt ett flertal parametrar, inklusive kundprofiler och olika socioekonomiska omgivningar, kan Coop skapa en överblick om hurdana personer som är bosatta i ett område nära en specifik butik. Den här informationen kan sedan användas vid klusteranalyser för att hitta jämförbara butiker och möjliggör att man kan skapa ett sortiment som motsvarar den lokala efterfrågan för en relevant kundbas.

Lars fortsätter: ”Vi har under ett antal år arbetat tätt ihop med erfarna och begåvade kolleger inom industrin och nu valt att utvidga vårt samarbete med Galleria genom att implementera deras intelligenta lösningar för strategisk, centraliserad kategoristyrning och planering på både mikro- och makronivå. Vårt mål är att centralisera besluten baserat på behoven hos varje enskild kund.”

Genom att implementera ett mer lokalt och centraliserat sortiment, i kombination med butiksspecifika planogram som anpassar sig enligt efterfrågan, har Coop förmågan att ha rätt produkt på rätt plats, vid rätt tid och i rätt mängd, för att utbudet skall motsvara den lokala efterfrågan och därmed optimera kundlojaliteten samt öka på Coops konkurrenskraft.

Läs hela pressmeddelandet på:

http://www.galleria-rts.com/index.php/news/coop-denmark-takes-the-next-step-in-its-customer-centric-journey-with-galleria-rts