Zenopt och RELEX Solutions förser Coop Värmland med ett effektivt personalplaneringssystem för att optimera schemaläggningen i alla 60 butiker.

Coop Värmland, med ca. 1 700 anställda, är en kooperativ ekonomisk förening som driver runt 60 livsmedelsbutiker i regionen Värmland. Kedjans mål är att optimera personalplaneringen och schemaläggningen för att minska på ineffektiv arbetstid och förbättra kundupplevelsen.

Personalplaneringssystemet Zenopt, som RELEX investerade i förra året, kommer att använda prognosdata från RELEX-systemet som redan används av Coop Värmland. Detta möjliggör att systemet kan anpassa personalens arbetsskift efter arbetsbelastningen, baserat på inkommande varuflöden och butikernas kundmängd.

Zenopts mjukvara kommer att hjälpa detaljhandlaren att planera sin personalstyrka mer kostnadseffektivt och jämna ut arbetsbelastningen för att minska stress hos personalen. Genom att centralisera och automatisera flera aspekter inom schemaläggningen kan Coop Värmland spendera mer tid på utveckling och välbefinnande hos personalen.

Coop Värmland kommer att kunna använda data om varor som levereras till butikerna för att säkerställa att den optimala mängden personal finns till hands för att fylla på hyllorna, men att de inte har arbetspass då inga varor anländer.

En annan fördel med att använda Zenopt och RELEX-systemen tillsammans är möjligheten att ta vara på försäljningsdata för att så effektivt som möjligt fördela skift relaterade till kundbetjäning. Det här försäkrar att det alltid finns personal till hands för att bemanna kassor, diskar och andra kundstödsroller baserat på antalet besökare i butiken.

RELEX och Zenopt arbetade tillsammans fram en detaljerad analys och gjorde en noggrann bedömning och validering av projektet. Förstudien gav viktiga insikter i fördelarna som kan uppnås genom att använda systemet, och de prognostiserade resultaten var så imponerande att Coop Värmland bestämde sig för att gå vidare med projektet.

”Vi är glada över att samarbeta med Coop Värmland,” säger Mika Halme, en av grundarna och VD på Zenopt. ”Det är ett dynamiskt och framåttänkande företag som förstår utmaningarna inom modern detaljhandel. Vi är säkra på att vi tillsammans kan leverera en process som placerar Coop Värmland på framkant inom personaloptimering.”

”Att ta hänsyn till alla juridiska begränsningar, samtidigt som resurserna anpassas till arbetsbelastningen ända ner på 15-minutersnivå, är otroligt utmanande. Att göra det om och om igen varje gång situationen förändras, skulle vara nästintill omöjligt utan bra algoritmer och ett enkelt användargränssnitt. Genom att automatisera planeringen kommer vi att frigöra tid hos personalen och säkerställa bättre slutresultat, samtidigt som vi tar hänsyn till kollektiv- och anställningsavtal. Det möjliggör att Coop Värmland kan använda sina resurser på bästa möjliga sätt.”

Coop Värmland har redan etablerat ett bra samarbete med RELEX och säger att de hoppas att projektet med Zenopt kommer att ge liknande resultat.

”Vi undersökte marknaden för personalplaneringssystem och kom fram till att Zenopt var den mest avancerade och bäst lämpade lösningen för vår affärsstrategi och kultur,” säger Coop Värmlands IT-chef, Thomas Berglund.

Mer information om Zenopt: http://zenopt.fi/