Läs PDF

Creed Foodservice, en av Storbritanniens ledande självständigt ägda grossister inom livsmedelsindustrin, har valt RELEX lösning för att optimera lagernivåerna och automatisera den ständigt mer komplexa leveranskedjan. RELEX kommer att stöda Creeds tillväxt genom att förse dem med ett avancerat och kraftfullt system för prognostisering och varupåfyllning.

Creed Foodservice specialiserar sig på att leverera ett brett utbud livsmedelsprodukter av olika temperaturer till cateringverksamheter runt om i Storbritannien. Creed erbjuder både frysta, kylda och färska varor som alla distribueras från företagets två distributionscenter. Creeds strategi är att erbjuda ett heltäckande sortiment för kunder med cateringverksamhet, speciellt kring vårdsektorn och sjukhus, samt utbildningssektorn och läroanstalter. I och med företagets tillväxt och fortsatta utveckling av både produkter och tjänster, blev det väsentligt att hitta ett avancerat och kraftfullt system för prognostisering och varupåfyllning.

Som ett resultat av det växande sortimentet behövde Creed automatisera de komplexa reglerna för både inköp och leverantörer. För att hantera försäljningstrender under säsonger och samtidigt optimera lagret sökte Creed dessutom efter ett system som skulle kunna prognostisera efterfrågan på förhand, också baserat på kort försäljningshistorik. RELEX kommer att komplettera och integreras med BCP Accord, ett systemstöd för grossister, för att ge bättre stöd vid uppbyggandet av varulaster, koordineringen av inköp samt vid kampanjstyrning.

Tony Youd, Inventory and Supply Chain Controller på Creed Foodservice kommenterar valet: “Efter att ha diskuterat behovet med tre olika systemleverantörer valde vi RELEX på grund av deras expertis inom dagligvaruhandeln samt deras engagemang i att vela jobba tätt ihop med oss för att verkligen förstå våra unika behov.”

”RELEX implementeringsmodell betyder att det inte finns behov av någon investering i program eller licenser på förhand, vilket gör processen riskfri och ger en snabb avkastning på investeringen. Dessutom övertygades vi om valet av RELEX genom deras positiva rykte och ett flertal nöjda referenser.”

Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX-koncernen kommenterar: “Som en organisation skiljer sig Creed Foodservice från konkurrenterna genom deras flexibilitet, utvecklingstakt och engagemang att erbjuda en av de bästa kundbetjäningarna inom branschen. För att möta kundens behov behöver Creed en kraftig lösning för planering och styrning av leveranskedjan som kan öka insynen och förbättra effektiviteten. Vi ser fram emot att samarbeta med Creed Foodservice då verksamheten fortsätter att expandera och behoven i leveranskedjan ökar.”

Projektet kommer att starta i maj med en tre månaders implementationsfas.