Läs PDF

MEDIMAX, detaljhandelsdelen av hemelektronikjätten ElectronicPartner SE, har valt RELEX för effektiv styrning av leveranskedjan. RELEX big data -lösning medför automatiserad lagerstyrning, efterfrågebaserad sortimentsplanering och noggrann prognostisering till kedjans över 120 butiker.

MEDIMAX är kända för att erbjuda sina kunder en utmärkt service och ett brett produktsortiment. RELEX tas i bruk för effektiv lageroptimering och varupåfyllning av MEDIMAX sortiment inom mobil kommunikation som omfattar ca 7000 aktiva varuflöden¹.

Fram till 2014 ansvarade personalen i varje butik för varupåfyllningen och eftersom beställningarna gjordes manuellt var det väldigt arbetsdrygt. Under sommaren 2014, centraliserade MEDIMAX framgångsrikt sin varupåfyllning, vilket ökade hylltillgängligheten och minskade på kapitalbindningen. Centraliserad lagerstyrning minskar risken för inkurans, speciellt för produkter med korta livscykler så som mobiltelefoner. RELEX valdes för att dessutom införa en efterfrågedriven varupåfyllning, automatisera processerna och minska på arbetsbördan.

RELEX lösning kan enkelt integreras med MEDIMAX existerande affärssystem och kommer att kunna utnyttja all POS- och övrig data. RELEX kolumnbaserade databas är optimerad för minnesbaserade beräkningar och genomför ”big data” beräkningar upp till 100 gånger snabbare än i traditionella system. Systemets extremt höga prestanda möjliggör beräkningar av prognoser och orderförslag för varje artikel och butik på daglig basis. Lagernivån och hylltillgängligheten optimeras automatiskt och proaktivt, vilket minskar betydligt på personalens upprepade arbetsbörda. Samtidigt kan MEDIMAX minska på lagret och därmed på kapitalbindningen.

RELEX SaaS-modellen innebär att MEDIMAX undviker framtunga licensinvesteringar i kombination med möjligheten att enkelt säga upp avtalet vid behov.

“RELEX höga nivå av flexibilitet övertygade oss från dag ett,” säger Olaf Heide, Verkställande direktör för MEDIMAX. De fasta SaaS-månadsavgifterna inkluderar hela systemet, regelbundna uppdateringar och kundsupport. ”Vi förväntar oss total transparens i kostnaderna, banbrytande lösningar och en snabb avkastning på investeringen.”

“RELEX höga nivå av flexibilitet övertygade oss från dag ett. Vi förväntar oss total transparens i kostnaderna, banbrytande lösningar och en snabb avkastning på investeringen.”

MEDIMAX är kända för att erbjuda sina kunder en utmärkt service och ett brett produktsortiment. Detaljhandelskedjan har 127 butiker runtom i Tyskland och anställer över 2000 personer.

¹) ‘Aktiva varuflöden’ är ett begrepp som innefattar mängden aktiva artiklar och butiker som kan spåras genom en kombination av försändelsekod och plats.