Läs PDF

HELLWEG, en medelstor tysk detaljhandelskedja, har valt RELEX för effektiv lagerstyrning och varupåfyllning i kedjans alla 150 butiker. Med hjälp av RELEX är målet också att optimera kedjans kampanjstyrning och efterfrågeprognostisering.

HELLWEG har nått stor framgång genom sitt framgångsrika butikskoncept som erbjuder produkter för gör-det-självaren och trädgårdsintresserade. Företaget grundades år 1971 och har totalt 96 detaljhandelsbutiker runt om i Tyskland och Österrike. Utöver dessa driver HELLWEG även 56 butiker med både trädgårdsartiklar och mer omgivande produkter samt sex butiker helt tillägnat trädgårdsskötsel. Kedjan lägger stort fokus på hög kvalité och kundservice, och erbjuder sina kunder ett brett produktsortiment bestående av närmare 60 000 varor för både byggvaruhandeln och trädgårdsskötsel.

RELEX client Hellweg - DIY and garden center - copyright Hellweg

Innan samarbetet med RELEX, använde HELLWEG sig av ett eget uppbyggt lagerstyrningssystem. Det gamla systemet ersätts nu helt av RELEX. HELLWEG övertygades om att välja RELEX framom andra leverantörer på grund av systemets noggranna prognoser och dataanalyser.

“Vi skapade test data för att bedöma olika leverantörer och lösningar,” säger Michael Heidloff, Head of Merchandise Management på HELLWEG. ”RELEX gav oss betydligt mer information och bättre resultat än vad de andra systemen kunde ge oss. Speciellt den detaljrika nivån i både prognoserna och analyserna övertygade oss.”

För att uppnå den detaljrika nivån använder RELEX sig av all tillgänglig information från detaljhandlarens affärssystem. Genom att använda över 3 000 kombinationer av olika prognosmodeller och parametrar, där bland annat försäljningshistorik samt effekter av kampanjer och säsonger ingår, kan systemet mycket noggrant räkna ut prognoser och beställningsförslag på en daglig nivå. Eftersom HELLWEG nu kan optimera lagernivåerna och anpassa dessa till den verkliga efterfrågan, förväntar de sig en ökad tillgänglighet samtidigt som de vill minimera kapitalet bundet i lager.

Om HELLWEG

HELLWEG gruppen är ett medelstort familjeägt företag som tack vare sitt välfungerande koncept inom GDS och trädgårdsbranschen sett en kraftig tillväxt. Företaget styrs av dess grundare och består av 96 HELLWEG butiker runt om i Tyskland och Österrike samt 65 BayWa GDS och trädgårdsbutiker i södra Tyskland. Alla butiker stöds och styrs från huvudkontoret i Dortmund, inklusive trädgårdsdetaljhandeln Gartencenter Augsburg och kedjans sex outlets som finns i Nordrhein-Westfalen. HELLWEG sysselsätter totalt kring 6 000 personer.

HELLWEGs butiksnätverk bygger på ett stort antal butiker och en ledande marknadsposition med fokus på Rhen-Ruhr området och Berlins närhet. Den genomsnittliga försäljningsytan på 8 000 kvadratmeter gör att HELLWEGs butiksutrymmen anses vara en de modernaste inom detaljhandeln. Företagets strategi baserar sig på hög kvalité och utmärkt kundservice. HELLWEG butikerna sysselsätter runt 4 000 personer var av 10 % är praktikanter.

BayWa Bau & Garten representerar närhet och regionalitet. Med fokus på kvalité och service erbjuder detaljhandeln ett omfattande utbud på närmare 60 000 produkter för byggande, renovering och design, hus och trädgård samt husdjur. BayWa Bau & Garten värderar klart strukturerade produktpresentationer, kunnig konsultering och omfattande kundservice. ”Hier bin ich gern”, här är jag gärna: kring 2 000 anställda finns där för kunderna. Företaget utbildar mer än 100 unga arbetstagare.

Läs mera: www.hellweg.de