In vino veritas: Lageroptimering i vinhandeln

En av världens ledande distributörer av viner och alkoholhaltiga drycker, WIV Wein International AG, har valt RELEX lösning för leveranskedjans optimering. Genom RELEX automatiska varupåfyllning och kampanjstyrning vill WIV öka tillgängligheten och lageromsättningen i hela sin verksamhet, samtidigt som de vill minska på kapitalbindning i lager. Det tyska familjeägda företaget är baserat i Rheinland-Pfalz och är verksam inom 19 länder. RELEX system kommer att stöda WIVs hela verksamhet, bestående av detaljhandel, grossisthandel samt e-handel.

Flexibiliteten spelade en stor roll för WIV i valet av en samarbetspartner: systemet gör det möjligt att jämföra hur olika scenarier skulle påverka försäljningen i de olika försäljningskanalerna. För dessa beräkningar används mer än 3000 olika kombinationer av prognosmodeller och parametrar, som bland annat kan innehålla lageromsättningshastighetens olika mönster, säsongers effekt på leveranskedjan, minimiorder, och fraktfria gränser. All data som behövs för beräkningarna hämtas från WIVs ERP-system. RELEX system bygger sedan upp automatiska beställningsförslag baserat på dagliga prognoser och tar dessutom automatiskt i beaktande leveranskostnader för varje förslag för att ytterligare kunna optimera den totala kostnaden för varje beställning.

“Implementeringen av RELEX system kommer att revolutionera hela vår leveranskedja,” säger Andreas Spies, Inköpschef på WIV. ”Med hjälp av effektiva planerings- och beställningsprocesser kommer vi kunna sänka våra lagernivåer samtidigt som vi kan förbättra vår leveransförmåga.”

“Implementeringen av RELEX system kommer att revolutionera hela vår leveranskedja”

RELEX noggranna prognoser gör det möjligt för WIV att leverera den optimala mängden produkter i rätt tid och till rätt plats utan att det uppstår onödiga fraktkostnader. Den automatiska varupåfyllningen gör det också möjligt för de anställda på dotterbolaget Vino-Weine und Ideen GmbH att fokusera på mer värdefulla uppgifter i butikerna i stället för att lägga ner en massa tid på manuell orderläggning.

Systemet ger också upphov till sektorspecifika egenskaper. Det här betyder bland annat att WIV har möjligheten att skilja mellan deras egna viner och produkter från övriga producenter.

RELEX system som bygger på banbrytande, extremt kraftfull minnesbaserad beräkningsteknologi (In-memory computing), genomför avancerade kalkyler över 100 gånger snabbare än traditionella system. Det här ger WIV en stor fördel då alla beräkningar kan göras snabbt och i realtid. All data från WIVs ERP-system sparas i RELEX egenutvecklade kolumnbaserade databas som är optimerad för analys och styrning av leveranskedjan och designad för extrem prestanda. Det här försnabbar ytterligare WIVs beslutsprocess.