RELEX årliga seminarium i Stockholm har vuxit fram som en av de viktigaste träffarna inom detaljhandelns och varuförsörjningens planering. Seminariet ordnades för sjätte gången den 3 maj och välkomnade över 150 experter från nästan 50 företag.

Under dagen fick gästerna en inblick i hur detaljhandelns framtid och utveckling kommer att se ut då Carin Blom, Detaljhandelsanalytiker på PostNord inledde seminariet med en intressant presentation kring vart handeln är på väg och vad konsumenten förväntar sig.

Carin redovisade över utvecklingen inom detaljhandeln och vilka trender som kan förväntas inför framtiden. Deltagarna fick en inblick i komplexiteten som uppstår då konsumentens behov förändras och vilka tyngdpunkter detaljhandlaren måste fokusera på. Det blev klart att framtiden kommer bestå av artificiell intelligens, köpupplevelser, kundvärde, valfrihet, förenkling och agila processer där man bör våga experimentera och konstant satsa på inlärning.

Över 150 experter deltog på RELEX seminarium 2017

Carin Blom, PostNord

Efter detta steg Johanna Småros, Co-founder på RELEX Solutions, upp på scen och berättade om hur dagens teknologi stödjer detaljhandelns planering och vilka utmaningar man står inför på den snabbväxande detaljhandelsmarknaden som idag har helt andra spelregler än tidigare.

”Flera av de som förut varit vinnare har idag tappat relevans då nya företag introducerat helt nya affärsmodeller som ifrågasätter de gamla processerna.”

Johanna presenterade RELEX vision om hur teknologin bör utvecklas och hur lösningarna hjälper detaljhandlare tackla de olika utmaningarna de står inför idag samt vad RELEX gör för att stödja detaljhandlare tackla dem även i framtiden.

Seminariet hade detta år äran att få höra högintressanta presentationer av både Mio och Picadeli. Karin Crona, Supply Chain Manager och Sofia Silverstrand, Demand Planner på Mio berättade om deras resa för att uppnå 100 % nöjda kunder och vad det innebär för varuförsörjningen.

Under presentationen fick deltagarna bekanta sig med Mios framgång och höra hur kundfokuset prioriteras inom hela organisationen samt vad detta betyder för det dagliga arbetet i varuförsörjningen. De gav konkreta exempel på hur Mio jobbar i RELEX och hur deras processer ständigt optimeras för att uppnå de mål som lagts upp inom organisationen. Karin och Sofias presentation röstades fram som en av de mest intressanta presentationerna under dagen!

Johanna Småros, RELEX Solutions

Karin Crona och Sofia Silverstrand, Mio

Johan Svensson, Acting Purchasing Manager, och Andreas Böhnke, Supply Chain Analyst på Picadeli berättade om den kraftiga expansionen som företaget upplevt sedan de grundades. De beskrev utmaningarna med färskvaror och hur de säkerställer en maximal tillgänglighet samtidigt som svinnet bör undvikas. Picadeli beslöt att ta stöd av RELEX för att tackla utmaningarna och förklarade under presentationen hur de gick till väga för att lyckas med en smidig implementation för att bygga upp en effektiv varuförsörjning som kräver noggranna processer, flexibilitet för användaren och även har utvecklingspotential.

Johan och Andreas poängterade vikten av att vara lyhörd och betonade masterdata som en av grundpelarna för att lyckas med en snabb implementation. Även denna presentation var en av höjdpunkterna under dagen!

Johan Svensson och Andreas Böhnke, Picadeli

Aleksandra Korościk, KTH, Johanna Småros, RELEX Solutions och Santiago Gomez, KTH

Efter en kort fikapaus var det tid för Peter Hammarström, Space and Assortment Consultant på RELEX Solutions, att presentera RELEX lösningar för sortiment och hyllutrymme.

Peter gav en kort redovisning för varför arbete inom space & assortment vuxit fram som en viktig del inom detaljhandelns planering och hur man effektivt kan jobba fram nya arbetssätt som förenklar processerna i butikens varupåfyllning med hjälp av ny teknologi. Genom att integrera lösningar för optimering av sortiment, hyllutrymme och varuförsörjning kan detaljhandlare bland annat uppnå ökade försäljningsmarginaler och intäkter, samt minska behovet av kontinuerliga varupåfyllningar.

Under presentationen fick deltagarna även se konkreta exempel på vad som sker då man integrerar optimeringen av leveransperioder och planogram, något som bidrog till intressanta diskussioner bland deltagarna.

Under seminariet delades även RELEX årliga Supply Chain Award ut till Europas bästa examensarbete inom forskning i retail and supply chain planning. Detta år mottog Aleksandra Korościk och Santiago Gomez från KTH priset och presenterade även sina slutsatser från arbetet ”Improvement of Store Operations in the fast fashion industry”.

Aleksandras och Santiagos forskning tog upp viktiga aspekter inom hur en butiksverksamheten kan utvecklas i den snabbväxande modebranschen och hur företag kan anpassa sig till konsumentens förväntningar och de nya teknologierna som finns tillgängliga.

Efter seminariet fortsatte dagen med mingel och intressanta diskussioner då gästerna fick utbyta tankar och idéer med varandra.