Dollarstore, en av Sveriges snabbast växande lågpriskedjor med 57 butiker runt om i landet, väljer RELEX för att effektivisera leveranskedjan. RELEX kommer att förse Dollarstore med de verktyg som krävs för att minska det manuella inköpsarbetet samt hjälpa företaget att frigöra tid och resurser för att utveckla verksamheten och kunderbjudandet.

Dollarstores koncept bygger på ett brett sortiment av prisvärda produkter och utmärkt kundservice. Med över 48 000 unika artikelnummer samt en hög förnyelsegrad av sortimentet krävs ett skalbart system som kan förse Dollarstore med både noggranna efterfrågeprognoser och med ett verktyg för att analysera sortimentet. Utöver detta behövde företaget även hjälp med styrning av in- och utfasningar av produkter, speciellt inför kampanjer och under årets olika säsonger.

Dollarstore store

Innan samarbetet med RELEX, hanterade Dollarstore sina inköp manuellt i ett egenutvecklat inköpssystem som integrerats mot affärssystemet Visma. Företagets snabba tillväxt har ställt ökade krav på att kontinuerligt skapa och utveckla interna arbetsprocesser inom varupåfyllningen, vilket inte var möjligt med den tidigare systemlösningen. ”Vi förväntar oss att RELEX kan minska på det rutinmässiga manuella inköpsarbetet och att samtliga processer inom varupåfyllningen kan effektiviseras,” säger Jennie Ahlberg, etableringsansvarig på Dollarstore. ”Med hjälp av RELEX vill vi ändra fokus från rutinmässig manuell varupåfyllning till ökat strategiskt arbete med analys och uppföljning.”

Dollarstore började samarbeta med RELEX för att utveckla och effektivisera processerna genom hela försörjningskedjan. Ett av företagets viktigaste mål är att förbättra prognossäkerheten och därmed se till att rätt produkt alltid finns på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Tack vare en högre automationsgrad och noggrann styrning kommer Dollarstores inköp i framtiden att bli betydligt mer träffsäkra.

”Vi är glada över samarbetet med Dollarstore och ser fram emot att införa ett effektivt verktyg för att utveckla processerna genom hela leveranskedjan. Dollarstore öppnar konstant nya butiker och är i en spännande utvecklingsfas. Vi är otroligt stolta över att kunna få ta del av deras framgångssaga och är redo att leverera en helhetslösning för leveranskedjans planering och styrning,” säger Joel Johansson, kundansvarig på RELEX.

Mer information: http://www.dollarstore.se/