Delta i vår engelskspråkiga epost-kurs “Supply Chain Optimisation for Wholesalers” och lär dig om hur innovativ teknologi inom styrning och planering av leveranskedjan förändrar grossisters verksamhet.

Under kursen kommer vi, en gång i veckan under sex veckor, att dela med oss best practice -tips och case-studier som vi har tagit fram i samarbete med Europas ledande grossister.

Kursen kommer bl.a. ta fasta på hur du kan:

  • Minska ditt lager, frigöra kapital men fortfarande ha rätt produkter i lagret
  • Optimera lagernivåerna i hela nätverket av lager, depåer och butiker
  • Förbättra din hantering av efterfrågan på säsongs- och kampanjrelaterade produkter
  • Sänka kostnaderna genom att effektivare hantera leverantörernas krav på minimiorderkvantiteter eller fraktfria gränser samt fyllda lastbärare
  • Hantera stora industrikunder samtidigt som du effektivt betjänar mindre eller detaljhandelskunder med hjälp av prognoser på kundnivå

Anmäl dig till epost-kursen “Supply Chain Optimisation for Wholesalers” och få det första brevet skickat till din e-post direkt.

 

RELEX har specialiserat sig på leveranskedjans optimering – våra lösningar sammanför det bästa av akademisk forskning med vår breda erfarenhet från att arbeta med flera ledande företag, för att dra nytta av alla fördelar med en effektivare och ändamålsenligare leveranskedja. Kunder i 16 länder utnyttjar RELEX system för prognostisering, lageroptimering och automatisk varupåfyllning för att uppnå 30 % lägre lagernivåer, upp till 40 % mindre svinn och inkurans, ökad servicegrad med tillgänglighetsnivåer på 98 % och över, samt klart högre lönsamhet.