Två forskare från Linköpings universitet, Anna Johansson och Catarina Svensson, har vunnit årets RELEX Supply Chain Award för deras forskning inom området.

Johansson och Svensson imponerade juryn med sitt examensarbete: ”Effektivisering av varuflöde inom detaljhandel – En fallstudie utförd på ett detaljhandelsföretag”.

Timo Ala-Risku, Country Manager för RELEX i Tyskland och jurymedlem, berömmer Johanssons och Svenssons arbete. ”Annas och Catarinas examensarbete stod ut ur mängden”, säger Ala-Risku. ”De lade mycket fokus på detaljhandelsföretaget de studerade och utforskade grundligt flera olika alternativ för förbättringar.”

”Vi gillade speciellt att de har utforskat flera kostnadseffekter och potentiella förbättringar, och försökte bedöma deras inverkan från flera olika synvinklar”, fortsätter Ala-Risku.

”Arbetet utgör en utmärkt modell för detaljhandlare som vill genomföra en systematisk kostnadsanalys av både leveranskedjan och butikerna. Modellen omfattar benchmarking av butiker och identifierar flera potentiella förbättringsområden.”

Juryn noterade den höga kvaliteten på bidragen som skickades in från universitet runtom Europa. ”RELEX är ett forskningsdrivet företag och det är viktigt för oss att uppmuntra framstående forskare inom branschen,” säger Ala-Risku ”Vi var ju trots allt själva forskare bara för några år sedan.”

”Det gläder oss också att ge priset till två kvinnliga forskare i år. Det finns ett enormt globalt behov av att värna om talang inom branschen. Annas och Catarinas vinst påminner oss om att framtidens ledare inom leveranskedjan kommer att bli en mycket mer heterogen grupp än de tidigare varit.”

Johansson och Svensson kommer att presentera sin forskning vid RELEX SCM-seminarium i Stockholm den 21 april, 2016. ”Vi är mycket tacksamma för att juryn valde oss som årets vinnare,” konstaterar Johansson och Svensson ”Vi ser fram emot att presentera vårt arbete inför branschens experter och att kunna få feedback på arbetet vi har gjort.”