Läs PDF

Helsingfors, 31 januari. Suomen Lähikauppa, ett av Finlands största detaljhandelsföretag inom livsmedel, räknar med att minska färskvarusvinnet med mer än 15 % genom banbrytande utnyttjande av automatisk varupåfyllning inom ett av detaljhandelns mest svårbemästrade områden.

Suomen Lähikauppa, med 670 affärer och över 5000 anställda, införde RELEX system för att automatisera butikspåfyllningen av frukt och grönt och andra färskvaror. Besparingarna innebär att företaget räknar med att kunna täcka kostnaderna för införandet av RELEX planeringssystem mycket snabbt genom ökad vinst.

Resultaten var desto mera imponerande eftersom Suomen Lähikauppa är en veteran inom automatiserad varupåfyllning och bland de första som införde tekniken för över tio år sedan.

På grund av den höga risken och komplexiteten som automatisk varupåfyllning av färskvaror, såsom bröd, chark, fisk samt frukt och grönsaker innebär, kunde företaget inte ta detta sista steg innan de inledde samarbetet med RELEX och införde RELEX system.

Införandet genomfördes i samarbete med grossisten Tuko Logistics, som ägs gemensamt av Suomen Lähikauppa och andra ledande livsmedelshandelsföretag i Finland och som redan använder RELEX system.

Suomen Lähikauppa utnyttjar systemet för hela sitt sortiment i alla sina butiker. Som en del av utvecklingsinitiativet har Suomen Lähikauppa centraliserat varupåfyllningen för att ge butikscheferna mera tid att fokusera på kunderna och deras upplevelse av att handla i företagets butiker.

Utvecklingen har fördjupat integrationen och förbättrat transparensen genom hela Lähikauppas och Tukos gemensamma leveranskedja, och stödjer deras gemensamma sälj- och verksamhetsplanering.

“Automatisk varupåfyllning av färskvaror anses ofta vara så komplicerat att man frågar sig om det överhuvudtaget är möjligt – men det är det faktiskt!” säger Esko Sutelainen, Vice President, Suomen Lähikauppa. “En central aspekt var den kontinuerliga synligheten, i realtid, genom hela leveranskedjan samt förmågan att reagera snabbt på avvikelser, vilket är extra kritiskt då man jobbar med färskvaror. Den snabbrörliga verksamhet som handel med färskvaror utgör gör det också möjligt att uppnå mätbara affärsresultat snabbt, vilket var en stor motiverande faktor i det här utvecklingsinitiativet.”

“Det händer inte särskilt ofta att ett komplicerat utvecklingsprojekt verkligen tycks betala sig självt innan det slutförts, men detta avspeglar dess effekt på vår verksamhet”, tillägger Sutelainen. “Så i det här skedet verkar det helt klart som om vi kommer att uppnå detta mål. Vi räknar med att spara flera miljoner euro per år genom samarbetet med RELEX och Tuko Logistics. Projektet tog mindre än åtta månader från förstudiens början till att utrullningen slutförts, kostnaderna underskred klart de budgeterade och projektet höll tidtabellen till punkt och pricka. Att säga att vi är nöjda är verkligen en underdrift!”

Tuko Logistics VD Petteri Pelkonen hyllar projektet som ett utmärkt exempel på samarbete i leveranskedjan. “Ökad transparens innebär en effektivare leveranskedja varför vi på Tuko Logistics har prioriterat prognostisering i samarbete med våra kunder och leverantörer som ett av våra viktigaste områden för strategisk utveckling.”

“Detaljhandel handlar om att få alla detaljer rätt, och ingenstans är det mera uppenbart än när man optimerar leveranskedjan för färskvaror,” säger Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX och en av företagets tre grundare. “Produkterna måste analyseras individuellt per butik och dag. Genom att skapa grupper av produkter med liknande egenskaper uppnår man en högre automationsgrad, vilket i sin tur ger cheferna möjlighet att lägga fokus på det avvikande, inte det vardagliga.”

“Detta kräver naturligtvis mycket noggrann hantering av beräkningar på produkt-, butiks- och dagsnivå så att man kan definiera rätt systemparametrar och kalkyler för olika produkter. Och dessa resultat behövs i realtid. Därtill möjliggör vår egenutvecklade databas de miljarder av beräkningar som detta kräver, till ett pris som möjliggör den snabba avkastning på investeringar som Suomen Lähikauppa vill nå.”