Många branscher står inför stora förändringar som drivs av ny teknologi. Tänk bara hur snabbt Über och Airbnb infört helt nya sätt att köpa och använda taxi- och hotelltjänster. Utanför medias strålkastarljus pågår en tyst revolution inom planering och styrning av försörjningskedjan. Rutinjobben inom inköp och varuförsörjning fasas ut. Framtidens logistikproffs är istället specialister på information och utnyttjar blixtsnabba beräkningar, simuleringar och analyser för att ta snabba beslut.

Johanna Småros, en av RELEX grundare, skriver i Supply Chain Effect 3/15 om hur den senaste teknologin kommer att spela en stor roll för framtidens logistikproffs. De verktyg och system som utnyttjas i försörjningskedjan utvecklas hela tiden, men sällan eller aldrig har en ny teknologi väckt ett så stort intresse och lika höga förväntningar som minnesbaserade beräkningar (in-memory computing eller IMC).

Hur kan då IMC-teknologi tillämpas i praktiken?
Läs hela artikeln här: Framtidens logistikproffs utnyttjar den senaste teknologin