Läs PDF

Frischdienst Walther, livsmedelsgrossisten från Kitzingen, Bayern, har valt RELEX för att ytterligare effektivera sina inköpsprocesser. RELEX noggranna prognostisering av efterfrågan kommer att användas för att optimera beställningskvantiteter och beställningstiming vilket leder till sänkta administrativa och logistiska kostnader. Analyser om kundbeteendet kommer även att hjälpa öka på effektiviteten. Tidig identifiering av förändringar i efterfrågan och dess underliggande orsaker hjälper att undvika onödiga inköp, restlager och svinn.

Livsmedelsgrossisten planerar också att utnyttja leverantörens kampanjer till fullo. Produkter kommer att beställas automatiskt när optimala förutbestämda förhållanden möts, till exempel när priset faller under en viss nivå. Så väl som rabatterbjudanden, kommer RELEX system också att ta i beaktande lagringskapacitet, bulkpriser och minimi beställningsgränser.

Slutligen kommer Frischdienst Walther att utnyttja RELEX funktioner för kontraktövervakning och kampanjstyrning.
“Att alltid utnyttja den senaste teknologin och expertisen är en del av vår företagsfilosofi,” förklarar VD Friedrich Walther. ”Det gör det möjligt för oss att erbjuda våra kunder en högklassig och bra service. Vi är övertygade om att RELEX kan hjälpa oss att upptäcka och dra nytta av nya möjligheter samt underlätta en konstant förbättring av oss själva.”

Det var uppenbart från första början att det fanns en stark grad av en gemensam förståelse mellan Frischdienst Walther och RELEX. ”Inom två veckor hade vi haft vårt första möte och skrivit under kontraktet,” säger RELEX Business Development Manager Michael Hoffmann. ”Denna typ av flexibilitet och smidighet är en perfekt match för RELEX. Vi förväntar oss att också implementeringen kommer att fortgå lika smidigt som hittills.”

Projektet började i slutet av september då processerna slogs fast och användargränssnittet började planeras. I mitten av november kommer de första produkterna och leverantörerna att integrera i systemet. Den slutliga implementeringen kommer att ta form så tidigt som i december.

“Frischdienst Walther är ett väldigt modernt företag” säger Timo Ala-Risku, VD för RELEX Solutions i Tyskland. Livsmedelsgrossisten använder teknologier som vanligtvis endast används av större organisationer. Bland annat använder sig Walther av ”Pick-by-Voice” för orderplockning och optimerar leveranser med ett ruttplaneringssystem. ”Innovation och kundfokus är ytters viktigt för Frischdienst Walther, precis som för RELEX. Detta är den ideala grunden för vårt samarbete.”

Frischdienst Walther GmbH grundades för över 100 år sedan och har fungerat som ett familjeföretag ända sen dess. Företagets sortiment består av över 7,400 artiklar där fokus ligger på regionalt inköpta produkter. Tack vare 14 stycken kylda lastbilar med kylsystem i dubbla kammare, kan företaget se till att försörja kunder runt om i Franken, en region som täcker Bayern, Baden-Württemberg och Thüringen. För att kunna förse kunder med de färskaste produkterna när som helst, moderniserar Frischdienst Walter konstant sina processer och teknologier.