Rätt medicin för leveranskedjans optimering

Galexis, den ledande grossisten och leverantören av logistiklösningar inom läkemedelsbranschen i Schweiz, har valt RELEX för planering och styrning av leveranskedjan. RELEX lösning kommer automatisera varupåfyllningen och maximera transparensen vid kampanjhantering. Galexis har dessutom som mål att minska kapitalbindning i lager samtidigt som de vill öka lageromsättningen.

Galexis förser apotek, sjukhus, läkarmottagningar och vårdhem med medicin, hygienartiklar och läkemedelsprodukter. Deras utbud består av mer än 80,000 produkter, varav mer än 42,000 levereras från distributionscentret i Niederbipp, söder om Basel. Galexis, som tillhör Galenica gruppen, hanterar dagligen runt 370,000 orderrader och distribuerar runt 370,000 paket till kunder genom närmare 2,100 leveranser varje dygn.

Galexis nuvarande ERP-system räknar prognoser som endast baserar sig på ett genomsnitt av historisk försäljningsdata. ”Med vårt nuvarande system kan vi inte beakta undantag vid produktspecifika säsonger eller leverantörernas och kundernas kampanjer,” förklarar Semra Tás, SC Demand Planner på Galexis. ”Då all data måste läggas in manuellt tar det dessutom upp en massvis dyrbar tid.” Galexis valde därför RELEX för att automatisera varupåfyllningen, hantera förändringar i efterfrågan och optimera lagren. Samarbetet fick sin början genom ett initiativ som togs av Pekka Niskanen från Fennobiz Sàrl som sköter om RELEX verksamhet i Schweiz. Tás uppskattade de snabba och effektiva möten som hölls med det mycket professionella teamet av experter från RELEX, och var imponerad av hur snabbt projektet påbörjades.

Pålitligare leveranser och optimerade lager genom noggrann efterfrågeprognostisering

RELEX system använder sig av mer än 3,000 kombinationer av prognosmodeller och flera parametrar, som bland annat kan innehålla tidigare års försäljningsmönster, säsongens effekt på leveranskedjan, minimiorder, och fraktfria gränser. All data hämtas från Galexis ERP-system och körs in i RELEX. Baserat på de pålitliga prognoserna, som görs på daglig basis, bygger RELEX sedan automatiskt upp orderförslag. För att se till att upprätthålla en hög leveranssäkerhet kan systemet även snabbt flagga potentiella flaskhalsar och efterfrågetoppar, så att användaren kan ta ställning till dem i tid, före orderläggning.

Eftersom Galexis också distribuerar en del beställningar direkt från leverantörer, utgör även leverantörernas kampanjer en viss utmaning för planeringen. Förut betydde en ökning i efterfrågan vid kampanjer att Galexis fick ett lyft endast på grund av större försäljningsorder för de produkter som ingick i den specifika kampanjen. Detta betydde att det ständigt behövdes en intensiv hantering och upprätthållning av kampanjerna vilket var mycket tidskrävande. Med RELEX lösning kan Galexis nu skilja på efterfrågan för vanliga dagar och vid kampanjer. RELEX optimerar också upphandlingen eftersom systemet kan räkna ut när det är mest lönsamt att lägga en order, till exempel vid större orderkvantiteter eller vid ett speciellt pris.

“Vi är säkra på att en större grad av automation kan underlätta mängden arbete vid varupåfyllning, så våra medarbetare istället kan lägga ner tid på mer värdefulla uppgifter.”

“Vi är säkra på att en större grad av automation kan underlätta mängden arbete vid varupåfyllning, så våra medarbetare istället kan lägga ner tid på mer värdefulla uppgifter,” förklarar Tás. RELEX system som bygger på banbrytande, extremt kraftfull minnesbaserad beräkningsteknologi (In-memory computing), genomför avancerade kalkyler över 100 gånger snabbare än traditionella system. Det här ger Galexis en stor fördel då alla beräkningar kan göras snabbt och i realtid. All data från Galexis ERP-system sparas i RELEX egenutvecklade kolumnbaserade databas som är optimerad för analys och styrning av leveranskedjan och designad för extrem prestanda.