Globala forsknings- och rådgivningsföretaget Gartner har utnämnt RELEX, som ett av fyra företag, till Cool Vendors in In-Memory Computing, 2014. RELEX valdes på grund av att företaget utnyttjar innovativ ”in-memory computing” (IMC). RELEX är det enda av företagen som utvecklar system för planering och styrning av leveranskedjan.

Enligt Gartners rapport ”Cool Vendors in In-Memory Computing Technologies, 2014” (11 april 2014): ”framstår IMC i allt högre grad som en viktig förutsättning för den digitala verksamheten genom att möjliggöra den flexibilitet, web-baserade databehandling, och de snabba beslut som krävs för att möta utmaningarna i dagens digitala värld.”

IMC innebär att alla data hålls och alla beräkningar utförs i datorns aktiva (RAM) minne och undviker därför behovet att flytta data mellan RAM och hårdskivan. Tekniken möjliggör behandling av betydligt större mängder data och betydligt snabbare, vilket öppnar upp möjligheten att analysera enorma dataflöden i realtid.

RELEX drar nytta av IMC genom sin egenutvecklade teknologi. Företaget har bland annat utvecklat en databas optimerad för applikationer inom planering och styrning av leveranskedjan, vilket ökar prestandan över 100 gånger jämfört med traditionella alternativ. Detta är avgörande för att hantera komplexa beräkningar med tiotusentals artiklar, hundratals butiker och lager och de miljontals variabler som dessa resulterar i.

“Vi gläder oss åt utnämningen till “Cool Vendor 2014″ av Gartner”, säger RELEX VD Mikko Kärkkäinen. “IMC-tekniken är en central del av vårt system och utgör grunden för allt det som vi gör.”

Kärkkäinen tillägger: “att se omedelbara resultat i stora dataflöden möjliggör snabb implementering, eftersom du direkt ser resultaten av varje ändring som du gör. Efter implementeringen är det fortfarande väldigt enkelt för våra kunder att göra ändringar. Då ändringar görs via användargränssnittet kan användaren genast se ifall ändringen var vad han eller hon ville ha. Och användarna kan göra nästan alla ändringar själva, utan att anlita oss”.

Gartners rapport rekommenderar köpare att: “minska risken vid införande av IMC-teknik från små aktörer genom att utnyttja deras produkter i projekt som betalar sig tillbaka på tre till fyra år.”

Kärkkäinen anser att företag kommer att vara nöjda med vad RELEX kan erbjuda. “Med RELEX är återbetalningstiden vanligtvis tre till fyra månader, inte år som det oftast är! Detta säger det mesta om hur kraftfulla våra system är.”

Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.