Läs PDF

Granngården, en riksomfattande svensk detaljhandelskedja för djur- och trädgårdsintresserade, har valt RELEX för att effektivisera varuflödena till sitt centrallager och sina över 100 butiker.

Granngården hade redan i utgångsläget uppnått en hög automationsgrad i sina flöden och bland annat implementerat auto-order i butik samt prognosbaserade automatiska inköpsförslag på centrallagret. Det var ändå klart att det gamla systemstödet för varustyrning inte skulle räcka till för att uppnå Granngårdens utvecklingsmål.

Henrik Larsson, chef för supply chain på Granngården, berättar: ”Trots att Granngården genom åren lyckats automatisera en del av varuflödet, kvarstår fortfarande centrala områden där vi lägger ned en massa manuellt arbete på att hantera rutiner som kunde skötas mycket mer automatiskt. Med hjälp av RELEX systemstöd kommer vi att kunna uppnå bättre prognoser och beställningsförslag och en högre automationsgrad både för det normala flödet men framför allt för säsonger och kampanjer. Den fördelningsfunktionalitet som systemet erbjuder kommer också att spara oss väldigt mycket tid.”

I ett inledande steg integreras RELEX systemstöd med Granngårdens existerande affärssystem, Movex, för att möjliggöra ett snabbt införande av den nya varustyrningslösningen. I samband med att Granngården inför ett nytt affärssystem, kommer integrationsgränssnitten att lyftas över till Dynamics AX.

Dag Widell, IT-chef på Granngården, kommenterar: ”RELEX kom med ett mycket kostnadseffektivt förslag på hur vi skulle kunna ta i bruk vårt nya inköps- och varupåfyllningssystem redan innan införandet av det nya affärssystemet. Genom att köra in RELEX lösning redan innan vi implementerar Dynamics AX är det enklare att kvalitetssäkra omställningen, något som RELEX varit mycket måna om. Samtidigt minskar vi belastningen på Granngårdens organisation vid ibruktagandet av det nya affärssystemet.”

Implementeringen är i full gång. Gina Hedqvist, projektledare inom supply chain, kommenterar resan hittills: ”Redan i specifikationsfasen märkte vi att RELEX konsulter förutom att verkligen kunna sitt system utan och innan också förstår vår verksamhet och hur varustyrningen hänger ihop med våra övriga processer. De har kommit med många bra förslag på hur vi kan utveckla våra processer och rutiner för och även hjälpt oss med frågor som går utanför RELEX-systemets direkta användningsområde”

RELEX delägare och Skandinavienchef Johanna Småros berömmer Granngårdens organisation: ”Granngården är fantastiska att samarbeta med. De finns en stor acceptans för nya idéer och vilja till förändring. Det känns som att vi verkligen jobbar tillsammans för att uppnå gemensamma mål.”