Anders Lindholm, chefredaktör på tidningen Inköp + Logistik har träffat Johanna Småros, som ansvarar för RELEX verksamhet inom Skandinavien, för en pratstund angående hur företag kan gardera sig mot dagens osäkra konjunkturläge genom att öka flexibiliteten i leveranskedjan.

I samband med intervjun presenterar Johanna fem tips, som kan hjälpa företag att snabbare identifiera och svara på förändringar i efterfrågan, för att minimera lagerrisken och maximera servicegraden.

Artikeln i sin helhet hittar du här>>