Läs PDF

JJ Food Service, snabbgrossist av catering-produkter, har på rekordtid rullat ut RELEX supply chain-system för planering och optimering, och har sett goda resultat redan under pilotfasen.

För företaget baserat i Enfield, Storbritannien, tog det bara fyra och en halv månad att gå från en första planskiss till att ha hela logistikapparaten styrd av systemet.

Efter en bedömning av situationen vid slutet av deras tre månader långa pilotfas, så säger företaget att de redan har sett en betydande nedgång i lagernivåer och klara höjningar i hylltillgänglighet. Inköpsteamets arbetsbelastning har gått ner med 25 % på ett fåtal veckor, och ännu större fördelar förväntas kommande månader.

”Vi planerade att utföra en tremånaderspilot med bara tre av våra inköpare, men väl före slutet av de tre månaderna så hade vi alla våra inköpare, alla våra anläggningar, alla våra producenter och alla våra produkter igång i RELEX”, säger Mushtaque Ahmed, VD för JJ Food Service.

Vid slutet av pilotfasen så menar Ahmed att resultaten redan är imponerande, särskilt med tanke på att många produktlinjer ännu inte har gått igenom en hel försörjningscykel i det nya systemet.

”Vi har haft särskilda problem med att långsamma produktlinjer hamnat ”under radarn” för våra inköpare”, menar han. ”Tack vare det nya systemet har vi rensat upp bland många underpresterande produktlinjer. Innan pilotens slut hade vi redan sänkt lagernivåerna med cirka 15 % på totalnivå och vi ser imponerande förbättringar i tillgänglighet, i vissa fall med över 10 %, och vi förväntar oss ytterligare förbättringar”.

Ahmed berättar att JJ Food Service redan kör systemet oberoende av RELEX och beskriver både kraften och användarvänligheten i systemet som ”utmärkt”. Han menar på att det har förändrat hans synsätt på ”Software as a Service”-lösningar, och att företagets övergripande IT-strategi antagligen kommer att återspegla detta.

Tommi Ylinen, chef för RELEX verksamhet i Storbritannien, säger att inställningen hos JJ Food Service var en betydande faktor i utrullningens hastighet.

”De visste vad de ville göra, de fattade snabba beslut, de var väldigt fokuserade och de är inte rädda att pröva på nya saker”, menar Ylinen. ”Generellt sätt räknar vi med att ett företag är redo för full utrullning vid slutet av en två till tre månaders pilot, men JJ Food Service bröt ny mark när de tog in hela sin operativa verksamhet i våra system innan pilotfasens slut. Det gick otroligt smidigt.

JJ Food Service har nu tecknat ett pågående användaravtal med RELEX.

”Alla RELEX kunder har friheten att välja att inte fortsätta med systemet efter pilotfasen men på åtta år har bara en enda kund valt att inte fortsätta, och det var på grund av att företaget köptes upp under piloten”, säger Ylinen.

Läs mer om samarbetet här: Case JJ Food Service