Mål: nöjdare kunder genom hög servicegrad, mera tid för kundservice och lägre kostnader i varuflödet

Detaljhandelskedjan Jula AB har valt RELEX lösning för att styra och optimera varupåfyllningen till sina butiker och sitt centrallager. Julas sortiment består av produkter till villa/fritidsägare, hemmafixare, lantbrukare och hantverkare. I Julas breda sortiment kan gör-det-självaren hitta det mesta, till lågpris. Jula har idag ca 2000 anställda och fler än 50 varuhus i Sverige, Norge och Polen.

Efter en grundlig genomgång av processer, utvecklingsmål och existerande IT-system, konstaterade Julas ledning att den funktionalitet som företagets affärssystem M3 tillhandahåller inte skulle räcka till för att uppnå de ambitiösa mål som företaget ställer för varustyrningsprocessen.

Inköpschef Magnus Sigurd belyser Julas behov: ”Varuflödet är som bekant en av de viktigaste frågorna i Julas verksamhet. Att minimera slut-i-hyllan, optimera lagernivåer och samtidigt bibehålla ett kostnadseffektivt varuflöde, utgör en av våra konkurrensfördelar. Varuflödesfrågorna är många gånger komplexa och succén är ett resultat av många samverkande faktorer. En av de viktigaste frågorna är att ha ett bra system- och processtöd som är anpassat för detaljhandelns snabba flöden och förändringar.”

Julas startade upphandlingen av ett nytt system sommaren 2012 och processen fortgick ända till årets slut. Magnus Sigurd kommenterar: ”I och med att detta utvecklingsområde är extremt viktigt för Jula, ville vi säkerställa att vi verkligen väljer den lösning som är bäst för oss. I början av upphandlingen var vi i kontakt med fler än tio leverantörer och under processens gång sållade vi ut de absolut bästa. Att det slutliga valet föll på RELEX, har flera orsaker. Det var naturligtvis viktigt att leverantören kunde erbjuda en komplett och flexibel lösning, med ett utmärkt stöd för styrning av både säsongsvaror och kampanjer. Något som vi även fäste väldigt mycket vikt vid, var de extremt positiva signaler vi fick från företagets kunder, samt den räcka snabba och framgångsrika implementeringen som RELEX kunde visa upp.”

Julas implementeringsprojekt startade i februari. Magnus Sigurd sammanfattar Julas mål: ”Genom ett bättre varuflöde vill vi uppnå en hög servicegrad, frigöra tid för mera kundservice i varuhusen, samt öka kostnadseffektiviteten – och det yttersta målet med allt som vi gör är förstås nöjdare kunder!