Konebox har tagit RELEX systemlösningar RELEX Processor, RELEX Optimizer och RELEX Analyzer i bruk för att effektivera varupåfyllningen till sina butiker. Musta Pörssi Oy:s ekonomichef Mikko Ahonen kommenterar: ”Målsättningen med ibruktagandet är att sköta varupåfyllningen till butikerna helt centraliserat och ytterst resurseffektivt. Med hjälp av RELEX lösning kan inköparna enkelt styra varupåfyllningen till butikerna och får dessutom värdefull uppföljningsinformation som används för att styra varupåfyllningen till centrallagret.”

Ibruktagandet genomfördes våren och sommaren 2009. Mikko Ahonen fortsätter: ”Som en del av ibruktagningsprojektet, sammankopplades system från fyra olika leverantörer. RELEX kunde på ett mycket bra sätt hantera helheten och koordinera förmedlingen av nödvändig information från de olika källorna. RELEX förmåga att flexibelt anpassa sina gränssnitt var en nyckelförutsättning för att projektet skulle kunna genomföras framgångsrikt.”