Läs PDF

Konsum Värmland, en kooperativ ekonomisk förening som ägs av sina cirka 152 000 medlemmar, har valt RELEX för att förbättra och ytterligare automatisera varupåfyllningen till sina dagligvarubutiker.

Konsum Värmland hade redan för flera år sedan implementerat auto-order med hjälp av den funktionalitet som finns i föreningens affärssystem M3. För att lyfta varupåfyllningen till nästa nivå och höja automationsgraden även för de allra färskaste varorna, kampanjerna, högtiderna samt säsongerna, som hittills i stor utsträckning skötts manuellt av butikspersonalen, krävdes mera avancerad funktionalitet. Därmed valde man att komplettera affärssystemet med RELEX prognostiserings- och varupåfyllningslösning.

Implementeringen förväntas minska personberoendet i beställandet och frigöra tid för ännu bättre kundservice i butikerna. Ytterligare strävar Konsum Värmland efter klara ekonomiska effekter i form av minskat matsvinn, ökad försäljning genom ökad hylltillgänglighet, samt sänkta lagernivåer.

”Vi har väldigt bra erfarenheter och har uppnått tydliga resultat i vårt samarbete med dagligvaruhandlare i andra länder. Jag ser fram emot en lika framgångsrik implementering och tror vi kan åstadkomma minst lika fina resultat tillsammans med Konsum Värmland,” säger Johanna Småros, en av RELEX Solutions grundare och VD för den svenska verksamheten.

”Jag ser fram emot en lika framgångsrik implementering och tror vi kan åstadkomma minst lika fina resultat tillsammans med Konsum Värmland.”

Om Konsum Värmland

Konsum Värmland är en ekonomisk förening som ägs av sina cirka 152 000 medlemmar. Huvudkontoret och styrelsen finns i Karlstad, och verksamheten bedrivs i 84 försäljningsställen över hela landskapet.
Konsum Värmland driver också en egen livsmedelsindustri i form av bageri, lagercentral och transportcentral. I föreningens helägda dotterbolag finns gränshandelsbutikerna MaxiMat och Charlottenberg Supermarket, Lågpriskedjan Pekås och Värmlands Chark AB.

Föreningen har cirka 1 300 årsanställda och den totala försäljningen uppgick under 2014 till 3,9 miljarder kronor. Värmland tillhör ett av landets starkaste kooperativa fästen och föreningen befinner sig i ett mycket expansivt och offensivt skede.