RELEX lösningar för dagligvaruhandeln

Utmaningarna inom dagens dagligvaruhandel är nästan ofattbara. Det är mycket av allting: transaktioner, produkter, kunder, leverantörer, kampanjer och leveranser. Dessutom har många produkter en kort hållbarhetstid, vilket betyder att överstora lager blir snabbt ett kostsamt problem.

Hantera komplexiteten enkelt

Blotta mängden data och aktiviteter kan göra att vem som helst känner sig överväldigad och förlorar helhetsbilden. RELEX lösningar är som bäst då de hanterar massiv komplexitet eftersom det gör att du kan:

  • Automatisera de dagliga varupåfyllningsrutinerna och koncentrera dig på de mera krävande uppgifterna
  • Klassificera produkterna enligt de kriterier som är viktiga inom just din verksamhet. Med en liten arbetsinsats kan du säkerställa en skräddarsydd styrning av olika typers produkter
  • Hantera förändringar i efterfrågan, enligt till exempel säsonger, kampanjer, eller väder, effektivt och utan problem
  • Analysera alla relevanta nyckeltal på rätt nivå och undvika att gå vilse i statistiken

Bemästra dina kampanjer

Vissa kampanjer förorsakar enorma försäljningstoppar, andra syns knappt i säljstatistiken. Om du missbedömer kampanjernas inverkan, leder tomma hyllor till förlorad försäljning. Om du satsar fel, särskilt när det gäller produkter med kort hållbarhet, kan ett stort lager plötsligt förvandlas till sopor.

Med RELEX kan du:

  • Klassificera kampanjer och automatiskt skapa prognoser för dessa
  • Övervaka kampanjerna och reagera snabbt och effektivt på oväntade förändringar under kampanjen
  • Skapa särskilda regler för styrningen av produkter med kort hållbarhet för att minimera svinnet

Försäkra dig om ett jämnt resursbehov

Varumottag och hyllplockning är både arbetsdrygt och kostsamt. Det är omöjligt att anpassa personalstyrkan i butiker och lager enligt topparna och dalarna i resursbehovet. Du måste se till att arbetsbördan är så jämn som möjligt, trots variationer i försäljningen under och mellan olika veckor.

RELEX gör att du kan:

  • Optimera leveransrytmen och jämna ut resursbehovet
  • Optimera leveranskvantiteter och minimera plockningskostnaderna
  • Tillförlitligt estimera resursbehoven i leveranskedjan genom att utnyttja prognoser på vilka beställningar som kommer att skapas i butikerna

Case Booths

Booths är Storbritanniens ledande regionala livsmedelskedja. Företaget utmärker sig genom att erbjuda ett noggrant utvalt sortiment, hög kvalitet och kundservice.

Distributionslager: 3
Butiker: 29 butiker med 5 olika format avseende storlek och sortiment
Artiklar: 13-14 000
Omsättning: £ 280M per år.

Resultat

Top 3

I tillgänglighet bland brittiska mataffärer enligt “The Grocer”

+10%

Mindre svinn på hela sortimentet

20 %

Mindre svinn för färska kylvaror

Läs hela caset

Bytet till RELEX hade en stor inverkan, såväl på kulturen, organisationen och på tidtabellen för hur lagret fungerar.

Resultatet är noggrannare, mer punktliga orderläggningar och färskare produkter. Fördelen med RELEX är noggrannare och trovärdigare prognoser som vi med säkerhet kan lita på.

Andrew Rafferty

IT and eCommerce Director, Booths

NÅGRA AV VÅRA DAGLIGVARUHANDELSKUNDER

RELEX ger dig mätbara resultat på bara några månader

RELEX har hjälpt många aktörer inom dagligvaruhandeln att bemästra de utmaningar de ställs inför. Ju mer komplex din affärsmiljö är, desto större effekt får RELEX lösningar. Det är smidigt att jobba med oss och du uppnår mätbara resultat på bara några månader. Vill du öka lönsamheten i din verksamhet? Ring oss på +46 (0) 763 24 51 14 för att diskutera mer.
Boka en demo


Läs mer om implementering