RELEX lösningar för GDS och byggvaruhandeln

I komplexa affärsmiljöer, som inom GDS och byggvaruhandeln, kommer RELEX lösningar verkligen till sin rätt.

Hantera produkter automatiskt genom att skapa regler

För att hantera ett stort antal produkter i många kategorier, låter RELEX system dig klassificera produkterna precis enligt hur du vill jobba med dem:

  • Du kan snabbt och enkelt skapa regler som gör att du kan hantera olika typer av produkter på olika sätt
  • Genom att automatisera ditt dagliga arbete förbättrar du resultatet och frigör tid för att utveckla din verksamhet

RELEX hanterar säsongsbetonad verksamhet

Din marknad förändras och många produkters försäljning är säsongsbetonad. Du måste ha rätt sortiment på rätt plats vid rätt tidpunkt och måste skifta lager vid säsongsslutet. Även för det kontinuerliga sortimentet kan efterfrågan variera stort under året.

Med RELEX kan du:

  • Uppnå bättre prognoser för säsongsbetonade produkter med hjälp av våra säsongsmodeller, som automatiskt optimeras för varje produkt och lager eller butik
  • Fördela varor exakt och effektivt för att maximera säsongsförsäljningen och minimera restlagret vid slutet av säsongen

RELEX optimerar beställningar och frakt

Du jobbar förmodligen med hundratals leverantörer. Vissa av dem levererar till ditt centrallager, andra direkt till butikerna. Hos många leverantörer gäller att beställningarna måste uppfylla vissa villkor för att du ska få bästa pris. För att hålla transportkostnader i styr, måste halvtomma lastbilar undvikas. Här kan RELEX systemstöd hjälpa dig att hålla kostnaderna nere genom att optimera beställningar och frakt.

Case Onninen

RELEX hanterar varupåfyllningen hos VVS-grossisten Onninen. Onninen erbjuder en heltäckande material- och informationsservice till entrepenörer, industrin, offentliga organisationer och återförsäljare. Onninen ingår i den familjeägda Onvest-koncernen och har varit verksam inom branschen sedan 1913. Omsättningen uppgick år 2014 till 1,5 miljoner euro. Onninen har totalt 3 000 medarbetare i Finland, Sverige, Norge, Polen, Ryssland och Baltikum.

Resultat

25 %

Ökning i lageromsättningen

6%

Ökning i försäljningen

2

procentenheters ökning i produkttillgängligheten

 

  • Lagervärdet har minskat med miljoner euro
  • Arbetsmängden för inköpare har minskat betydligt

NÅGRA AV VÅRA GDS OCH BYGGVARUHANDELSKUNDER

Ju mer komplex din affärsmiljö är, desto större effekt får RELEX lösningar

Vi har stor erfarenhet av att hjälpa GDS och byggvaruhandeln hantera de utmaningar de ställs inför. Ju mer komplex din affärsmiljö är, desto större effekt får RELEX lösningar. Det är smidigt att jobba med oss och du uppnår mätbara resultat på bara några månader. Vill du öka lönsamheten i din verksamhet? Ring oss på +46 (0) 763 24 51 14 för att diskutera mer.
Boka en demo


Läs mer om implementering