Planerings- och optimeringslösningar för handeln och varuförsörjning

RELEX planerings- och optimeringslösningar stödjer detaljhandlare, grossister och tillverkare att planera bättre, sälja mer och minska svinnet.

Planera bättre – sälj mer

RELEX lösningar automatiserar och optimerar efterfrågeprognoser, sortiment, varuplacering och -påfyllning, planogram, styrning av försörjningskedjan samt personalplanering.

Genom bättre styrning av försörjningskedjan har våra kunder sänkt sina lagernivåer med 30 procent, minskat varubristen i hyllorna med upp till 80 procent och minskat svinnet för varor med kort livscykel med upp till 40 procent. Bättre planering och optimering av varuplacering, planogram och sortiment har resulterat i flera procentenheter högre försäljning och ökad lönsamhet.

Forecasting icon

Noggrann prognostisering

Utnyttja all tillgänglig data för att skapa noggranna prognoser för såväl basefterfrågan som kampanjer, säsonger samt förändringar i sortimentet.

Replenishment icon

Automatisk varupåfyllning

Automatisera påfyllningen av alla varor, inklusive färskvaror, nya produkter och kampanjprodukter, med hög kvalitet och utmärkta resultat.

Inventory planning icon

Lagerstyrning och
-optimering

Uppnå en högre servicegrad, ökad lageromsättning och effektivare avrop med noggrann lageroptimering och effektiv beräkning av orderförslag.

Mark-down icon

Styrning av kampanjer och reor

Uppnå exakta kampanjprognoser genom att ta hänsyn till kampanjtyp, exponering i butik och pris, samt effektivisera varuflödet för kampanjer.

Disaggregation icon

Allokeringar och styrning av säsongsvaror

Höj träffsäkerheten på start- och slutfördelningarna, automatisera varupåfyllningen under säsonger och reagera snabbare på de senaste försäljningssiffrorna.

Performance icon

Flexibla analyser och rapporter i realtid

Förstå, förutse och följ upp vad som sker i försörjningskedjan och butikerna med hjälp av ett visuellt användargränssnitt och vyer som är enkla att anpassa.

Category icon

Optimering av varuplacering och
-utrymme

Optimera varuplaceringen och utrymmet per varugrupp i varje butik för att uppnå maximal försäljning och avkastning på den tillgängliga säljytan.

Space planning icon

Optimering av planogram och hyllplacering

Skapa planogram för alla typer av exponering. Ta fram butiksspecifika och optimerade planogram automatiskt, enligt butikernas layout och lokala efterfrågan.

Toolbox icon

Effektiv sortimentsstyrning och klusteranalyser

Identifiera kundernas köpmönster och skräddarsy butikernas sortiment enligt lokal efterfrågan med hjälp av klustring av butiker på kategorinivå.

Workforce Optimization icon

Personalplanering och optimerad schemaläggning

Optimera personalens arbetsschema och arbetsuppgifter utifrån tillförlitliga prognoser av kund- och varuflöden, med hänsyn till arbetsavtal och kompetenser.

Vill du veta mer om våra lösningar?

Du hittar mer djupgående och detaljerad information om våra lösningar på vår engelska hemsida. Vi berättar också gärna mer om du kontaktar oss.
Läs mer om våra lösningar

Kundexempel

RELEX samarbete med Granngården har tilldelats ‘Technology Project of the Year’ på Retail Systems Awards i London. Försäljningen ökade med 17 % och lagervärdet i butikerna minskades med 7 %.

Läs kundcaset

Under åren 2011-2013 minskade lagret i butikerna med 32 %, försäljningen ökade med 8 % samtidigt som tillgängligheten i butikshyllorna för varor som levereras av centrallagret ökade med 12 %.

Läs kundcaset

Det finländska multinationella livsmedelsföretaget Atria lyckades höja sin prognosnoggrannhet med 6 procentenheter med RELEX lösningar för prognostisering och efterfrågeplanering.

Läs kundcaset

”Vi undersökte den Europeiska marknaden och kunde inte hitta en bättre lösning för att hantera en multi-echelon leveranskedja med produkter med varierande ledtider.”

– Henrik Larsson, COO, Granngården

Vill du veta mer om våra lösningar?

RELEX har hjälpt hundratals företag att bemästra alla de utmaningar som detaljhandeln och varuförsörjningen står inför – ju mer komplex verksamheten är, desto större effekt. Det är smidigt att jobba med oss och du uppnår mätbara resultat redan inom några månader. Ta kontakt direkt eller läs mer om våra lösningar på vår engelska hemsida.

Kontakta oss