63 % av varuförsörjningschefer anser att deras största utmaning är att öka hylltillgängligheten utan att samtidigt öka lagernivåerna

The State of the Retail Supply Chain 2015‘ -undersökningen som fokuserar på Storbritanniens detaljhandel presenterar de viktigaste prioriteringarna för varuförsörjningschefer i dagens omni-kanal detaljhandelsomgivning. Studien utfördes av forsknings- och rådgivningsföretaget Martec International på uppdrag av RELEX Solutions.

Brittiska detaljhandlare med en försäljning på över £100 miljoner intervjuades för undersökningen. Deras försäljning står för 23% av den brittiska detaljhandeln.*

Undersökningen visar bland annat att:

  • Det största problemet inom styrning och planering av leveranskedjan är att öka hylltillgängligheten utan att samtidigt öka lagernivåerna – detta understryker 63 %
  • De största utmaningarna gällande prognostiseringen är efterfrågeprognostisering för nya produkter (72 %), hantering av förändringar i försäljningstakten (69 %) och effektiv prognostisering av kampanjer och kampanjlyft (66 %)
  • 28 % av detaljhandlarna har inget systemstöd för prognostiseringsprocessen utan är tvungna att lita på kalkylblad i t.ex. Excel. För de detaljhandlare som har ett system för prognostisering och varupåfyllning är systemen i genomsnitt 10,5 år gamla.

Fran Riseley, Deputy Managing Director på Martec International, kommenterar studien: ”RELEX undersökning indikerar tydligt att den genomsnittliga detaljhandlaren i Storbritannien har uppnått en viss grundläggande automationsgrad för planering och styrning av leveranskedjan. Många sköter ändå fortfarande centrala delar av sina processer så gott som manuellt. Detaljhandlarna har en varierande helhetsbild av leveranskedjan, och bara en del samarbetar och övervakar sina leverantörerna. Lagernivåerna kan vara höga och är inte optimerade inom alla försäljningskanaler.”

Mikko Kärkkäinen, Verkställande Direktör på RELEX Solutions, tillägger: ”Om det historiskt sätt varit svårt att hantera produktlanseringar, kampanjer, säsonger och artiklar med korta livscykler, så har ökningen i antalet kanaler mångfaldigat de existerande utmaningarna, särskilt vad gäller prognostisering och varupåfyllning.”

”Ökningen i antalet kanaler har mångfaldigat de existerande utmaningarna, särskilt vad gäller prognostisering och varupåfyllning.”

”Detaljhandlare inser i allt högre grad vilka möjligheter som teknologi och automation medför. Undersökningen lyfter ändå tydligt fram att processerna och teknologin som för tillfället används hos de flesta inte optimerar leveranskedjan effektivt.”

”Den senaste generationen av SCM-teknologi, som kombinerar fördelarna av minnesbaserade beräkningar och Software as a Service -modellens flexibilitet, ger detaljhandlare snabbare tillgång till väldigt detaljerad data. De får inte bara en helhetsbild över tidigare försäljningen men också möjligheten att prognostisera framtida försäljningen, hylltillgängligheter och svinn – per butik, butiksgrupp, produkt, produktkategori osv. Med hjälp av denna information kan man öka hylltillgängligheten, minska på lagret och svinn, medan kundupplevelsen förbättras – dessutom på ett snabbt och kostnadseffektivt sätt.”

*Statistiken är från 2013 och baserar sig på en omsättning om £321 miljarder i detaljhandeln, British Retail Consortium.