Läs PDF

Menigo, en av Sveriges ledande helhetsleverantörer för professionella aktörer inom mat och dryck, har valt RELEX lösning för att öka tillgängligheten samtidigt som man vill minska svinnet och sänka lagernivåerna.

Menigos verksamhet bygger på hög tillgänglighet på ett brett sortiment med fokus på kundens behov. För att försäkra sig om att kundens förväntningar alltid möts, lägger Menigo mycket tyngd på optimering av lagerstyrningsprocessen. Menigo hade redan före RELEX en hög tillgänglighet som upprätthölls genom mycket manuellt arbete. Därutöver försvårades arbetet ytterligare av reaktiva processer, som ofta var mycket tidskrävande. Utöver det har Menigo ett aktivt miljöarbete sedan många år och där är minskat svinn en av nycklarna, något som kräver god planering och bra systemstöd för att lyckas med. För att kunna arbeta mer proaktivt, skapa bättre prognoser, minska svinnet och öka tillgängligheten ytterligare beslöt Menigo att inleda ett samarbete med RELEX för att mer effektivt kunna hantera sin komplexa leveranskedja.

Menigos mål är att tillsammans med RELEX automatisera företagets processer för att enkelt och mer effektivt hantera varupåfyllning genom att skapa noggranna efterfrågeprognoser och därmed öka tillgängligheten, minska svinnet och sänka lagernivåerna. Målet är också att skapa automatiska orderförslag och bättre styrparametrar för att frigöra tid i orderläggningen, så att mer fokus kan läggas på proaktivt inköpsarbete som skapar kundnytta.

”Vår viktigaste målsättning är att tillgodose våra kunders högt ställda förväntningar på tillgänglighet, men vi strävar också efter en hög intern effektivitet och ett hållbart företagande. Därför ser vi även möjligheterna att minska överlager och reducera svinn,” säger David Pantzer, Chef för Supply Chain på Menigo. ”Genom samarbetet med RELEX är vi säkra på att vi kommer att nå våra mål för såväl tillgänglighet och lagernivåer som svinn och miljöpåverkan.”

Christian Brunberg, landschef för RELEX verksamhet i Sverige ser mycket positivt på samarbetet och är glad över att tillsammans med Menigo kunna tackla de utmaningar som verksamheten står inför. ”Menigo är ett utmärkt exempel på en verksamhet som lägger tyngd på högklassig kundservice. Vi är stolta över att kunna arbeta tillsammans med dem för att nå alla de mål som lagts upp och ytterligare stärka deras goda rykte på marknaden,” säger Brunberg.

”Speciellt utmaningarna inom området av mat och dryck är mycket komplex, men möjligheterna är desto större. Tillsammans med Menigo kommer vi nå fantastiska resultat och vi ser verkligen fram emot samarbetet!”