Supply Chain Effect (2/2015) lyfter i sitt senaste nummer fram hur minnesbaserade beräkningar kan komma att revolutionera leveransprocesser i detaljhandeln.

Minnesbaserade beräkningar – In-Memory Computing – beskrivs som en av de största trenderna inom planering och styrning av leveranskedjan enligt analysföretaget Gartner. I artikeln lyfts RELEX fram som ledande vad gäller tillämpning av In-Memory Computing för planering, styrning och analys av leveranskedjan.

”Den teknologi som vi baserar vårt system på gör att vi kan genomföra prognos- och andra beräkningar över hundra gånger snabbare än i traditionella system. Det innebär ett enormt lyft för hur omfattande och detaljerade beräkningar som kan göras.” förklarar Johanna Småros, en av RELEX grundare och VD för den svenska verksamheten.

Läs hela artikeln här: Minnesbaserade beräkningar revolutionerar lagerstyrningen