Mobiloperatören 3Sverige har valt RELEX lösning för att styra och optimera varuflödet till sitt centrallager samt företagets butiker.

Samarbetet mellan 3 och RELEX inleddes med en förstudie. Genom förstudien kunde RELEX identifiera och kvantifiera konkreta utvecklingsmöjligheter inom 3Sveriges varupåfyllningsprocess och samtidigt presentera ett förslag på processförändringar och systemstöd för att tackla de centrala utmaningarna inom mobiloperatörens verksamhet.Avtalet med 3Sverige utgör en milstolpe för RELEX. RELEX, som noterats som den snabbast växande leverantören av lösningar för prognostisering och varustyrning i Europa, befäster nu ytterligare sin position som ledande aktör på den nordiska marknaden.

Av central betydelse för 3 var den inbyggda flexibiliteten i RELEX lösning, som möjliggör ett komplett systemstöd för 3Sveriges komplexa verksamhet och mångfacetterade säljkanaler – försäljning över disk, via näthandel och försäljning till återförsäljare – utan behov för kostsamma systemanpassningar.

”Mobiltelefoner säljs ofta tillsammans med abonnemang. Dessutom är mobilernas livscykler extremt korta och produkternas värde högt. Därför är det av yttersta vikt för vår verksamhet att kunna erbjuda våra kunder en mycket hög servicegrad, samtidigt som vi minimerar vår egen lagerrisk” konstaterar Fredrik Östman, Logistikchef på 3Sverige.

“Vi utvärderade flera leverantörers lösningar och valde RELEX. RELEX erbjöd en SaaS-lösning som kunde konfigureras enligt våra särskilda behov. Alternativet var en skräddarsydd lösning. Genom förstudien fick vi ett förtroende för att RELEX lösning innehöll svaren på våra utmaningar och dessutom smart funktionalitet som vi kanske inte själv skulle ha kommit att tänka på. Detta, i kombination med RELEX rykte och tidigare exempel på snabb implementering samt företagets höga kunskapsnivå inom optimering av leveranskedjor, gör oss övertygade om att vi gjort rätt val” avslutar Fredrik Östman.

Nästa steg är att slutföra specifikations- och integrationsarbetet innan utgången av Q2 2012 och därefter ta systemet i bruk genast efter semesterperioden.