I en ny undersökning kring dagligvaruhandeln, sponsrad av RELEX Solutions, uppgav nästan tre fjärdedelar av deltagarna att marknaden är mer konkurrenskraftig än någonsin. Endast 10 % ser nya möjligheter för tillväxt och uppger att deras högsta prioritet är att förbättra sin operationella effektivitet. Rapporten ‘Growing and Sustaining Competitive Advantage in Grocery Retail‘ visar att dagligvaruhandlare bör fokusera på att modernisera sina processer och sin teknologi för att öka prognosernas noggrannhet och sänka kostnaderna för svinn av färskvaror.

Fyra femtedelar av företagen som deltog i undersökningen svarade att färskvaror är ”mycket viktiga” för deras affärsverksamhet. Företagen uppgav även att svinn årligen kostar dem i genomsnitt $70 miljoner och upp till hundratals miljoner dollar för de största företagen.

”Enligt vår erfarenhet uppnår ofta dagligvaruhandlare en minskning av svinn om 10 % till 30 % genom att implementera prognos-baserad automatiserad varupåfyllning i butikerna,” säger Johanna Småros, medgrundare av RELEX Solutions. ”Det är förvånande att en av fem företag som deltog i undersökningen fortfarande inte har börjat implementera någon sorts automatiserad varupåfyllning i sina butiker. I rapporten framgick det också att det är mindre än en tredjedel som i stor utsträckning har lyckats implementera prognos-baserad automatiserad varupåfyllning i sina butiker. Det finns alltså fortfarande mycket att hämta.”

Andra resultat

  • 91 % av företagen som deltog i studien och som erbjuder en e-handelskanal plockar orderna i butiken för att få med alla varor.
  • 69 % av företagen som deltog i studien och som har både fysiska butiker och e-handel skapar inte skilda prognoser för de olika kanalerna.
  • 69 % vill att deras prognossystem ska kunna förutse ökningar vid kampanjer
  • 53 % är intresserade av automatiserad varupåfyllning av ingredienser, vilket överensstämmer med den växande efterfrågan av färdiga måltider.
  • 50 % är intresserade av att varupåfyllningsplaneringen för butiker ska bli mer utrymmesorienterad genom att ta hänsyn till planogram.

Resultaten av undersökningen visar också att detaljhandlare uppnår bra resultat inom varupåfyllning genom att använda sig av detaljrika prognoser som går ända ner på dagsnivå, samt avancerade uträkningar. Genom att investera i ett system för prognoser och varupåfyllning får dagligvaruhandlare möjligheten att hantera veckodagsrelaterad variation i efterfrågan och ta hänsyn till mer djupgående uppgifter om kampanjer och väderförändringar.

De flesta anser ändå att budget, kapital som hålls låst i andra projekt, och rädsla för komplexiteten av en implementation, är de största anledningarna till varför man inte investerar i bättre detaljhandels- och varuförsörjningssystem. ”Vi har kommit fram till att det bästa systemet för dagens utmaningar minimerar budgetproblem och komplexitet genom SaaS-implementationer och flexibel integration. Att investera i ett nytt system behöver inte längre betyda långa kontrakt och stora förskottsbetalningar,” säger Småros.

Översikt

Studien utfördes av RELEX Solutions och Elastic Solutions mellan december 2017 och mars 2018. Fler än 60 företagsledare inom dagligvaruhandeln i Nordamerika deltog i studien. Fyra femtedelar av deltagarna har titeln Director, Vice President eller en högre titel inom organisationen. Mer än en tredjedel av företagen som deltog i studien hade en försäljning på över 5 miljarder dollar.