Flera miljoner euro lägre lagervärde och sex procent högre försäljning

Helsingfors 1. mars 2012. RELEX lösning styr VVS-grossisten Onninens varupåfyllning. RELEX är Europas snabbast växande leverantör av lösningar för prognostisering och varupåfyllning. Onninen erbjuder heltäckande materialservice till entreprenörer, industrin, offentliga organisationer och återförsäljare av tekniska produkter. Onninen är ett familjeägt bolag, som verkat inom branschen sedan år 1913. Onninens omsättning år 2011 var 1,5 miljarder euro och företaget har sammanlagt 2800 medarbetare i Finland, Sverige, Norge, Polen, Ryssland och Baltikum.

Onninen har under årens lopp tillämpat flera olika systemlösningar för att styra sin leveranskedja. Då samarbetet mellan RELEX och Onninen inleddes, baserade sig inköpen till Onninens centrallager på behovsplanering i affärssystemet SAP. Onninens önskemål var att hitta en mera flexibel lösning, som bättre skulle gå att anpassa till företagets processer och göra det möjligt att bygga avropen på riktiga efterfrågeprognoser. Onninens mål var att sänka lagernivåerna på centrallagret och samtidigt förbättra produkternas tillgänglighet. Ytterligare ville man öka automationsgraden inom inköp.

Implementeringsprojektet följde en ambitiös tidsplan. Den tekniska integrationen och ibruktagandet av systemet genomfördes på tre månader. Efter detta testkörde Onninen RELEX lösning i tre månader för ett urval pilotleverantörer och -artiklar. Efter att beslutet om att övergå från pilot till produktion tagits, har användningen av RELEX lösning gradvis utökats inom inköpen till det finska centrallagret. De följande förutsättningarna var centrala för att projektet kunde genomföras i den snäva tidtabellen: SaaS-modellen (software as a service) som RELEX erbjuder, RELEX kapacitet att effektivt hantera data för ett stort antal artiklar, samt RELEX gedigna erfarenhet av systemintegration, inklusive integration med SAP:s affärssystem.

Redan i pilotfasen kunde Onninen notera märkbara förbättringarna i tillgänglighet och lageromsättning för de fem pilotleverantörernas del, jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. För tillfället ligger lagervärdet för de artiklar som styrs med hjälp av RELEX system på en flera miljoner euro lägre nivå än tidigare och lageromsättningshastigheten har ökat med 25 %. Samtidigt har försäljningen ökat med sex procent. Ytterligare har Onninen uppnått en exceptionellt hög automationsgrad inom avropsfunktionen.

”Vårt mål var att hitta ett system, som bättre skulle anpassa sig till våra processer och behov. Med hjälp av RELEX har vi uppnått effektivare avrop samtidigt som resultaten blivit bättre. Artiklarnas tillgänglighet har stigit med två procentenheter, trots att lagervärdet sjunkit märkbart”, berättar Kai Särkelä, logistikdirektör på Onninen.

”Våra inköpare upplever det nya systemet som betydligt mera intuitivt, lättare att använda och mera flexibelt än SAP. Ibruktagandet av RELEX lösning har klart minskat rutinarbetet inom inköp. Granskandet av RELEX-beställningsförslagen tar inte mer än någon minut i anspråk, ens för de allra största leverantörerna, och mindre än en procent av beställningsförslagen behöver ändras. Vi är övertygade om att en ökad användning av RELEX system kommer att leda till att inköparnas arbete ytterligare underlättas ”, konstaterar Tatu Lähteenmäki, Supply Chain Planning Manager på Onninen.

”Onninen är en föregångare inom styrning av leveranskedjan och det att vi kunnat bidra till att ytterligare effektivera Onninens processer är något som vi kan vara stolta över. Vårt samarbete med Onninen är ett utmärkt exempel på hur SaaS-modellen stödjer snabb implementering och förenklar framför allt det tekniska arbetet. Implementeringsmodellen möjliggör en riskfri pilotfas då kunden kan testköra systemet, se de konkreta effekterna och fatta sitt beslut utgående från verkliga resultat”, säger RELEX VD Mikko Kärkkäinen.

Onninen planerar att utvidga användningen av RELEX lösning till majoriteten av alla lagerhållna artiklar i alla verksamhetsländer inom en snar framtid.