CIO Sweden skriver i sitt senaste nummer (4/2014) om Plantagens nya it-stöd från RELEX och om vägen mot en smartare varuförsörjning.

Artikeln behandlar vikten av ett lyckat förändringsarbete då man tar i bruk ett nytt system som ändrar på logiken i hur man arbetar. Förr har man skickat ut varor till butikerna schablonmässigt fördelat, medan man nu kan börja med att skicka ut en omgång till alla butiker och sedan fylla på i de butiker där försäljningen har varit bra. Dessutom beaktar RELEX system de enskilda butikernas önskemål om t.ex. hur mycket produkter man minst vill ha i hyllorna.

Anna Ståhle, Nordic Supply Planning Manager på Plantagen konstaterar: ”De som jobbar i butiken behöver egentligen inte göra något alls. Det som märks för dem är att de får mer tid att vara just ute i butiken istället för att sitta på kontoret och beställa varor”.

Läs hela artikeln om hur Plantagen har sparat tid, minskat lagerhållningen och ökat försäljningen.