Albertsons

Albertsons är en del av Albertsons Companies, en av USA:s största livsmedels- och droghandlare. Med en stark närvaro på både lokal och nationell nivå, driver företaget butiker i 35 amerikanska stater och i District of Columbia under 19 varumärken. Albertsons Companies är även dedikerade till att hjälpa människor över hela landet att leva bättre liv. Med hjälp från generösa kunder, gav Albertsons Companies och Albertsons Companies Foundation under 2015, mat och ekonomiskt stöd till fler än 2 300 samhällen, till ett värde på mer än 270 miljoner dollar.

www.albertsons.com

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss