ApoEx

ApoEx grundades år 2010 och är en distributör av läkemedel och förbrukningsvaror till vårdaktörer i Sverige. Tusentals vårdföretag inom privat och offentlig sektor samarbetar med ApoEx som sin strategiska partner avseende försörjning av läkemedel och förbrukningsmaterial.

http://www.apoex.se/

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss