Atria

Atria är ett internationellt finländskt bolag inom livsmedelsindustrin. Bolaget är en av de ledande aktörerna i Norden, Ryssland och Baltikum. Atrias kunder är främst inom detaljhandeln, storköks kunder och industrin. Bolaget har produktionsanläggningar i Finland, Sverige, Danmark, Ryssland och Estland.

http://www.atriagroup.com/en

Läs mera

Prognosnoggrannheten har ökat, i procentenheter

%

Den volymvägda prognosnoggrannheten, på veckonivå

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss