Europris

Europris är en detaljhandelskedja med över 216 lågprisbutiker i Norge. För tillfället expanderar och moderniserar Europris sitt nätverk av butiker. Nätverket av butiker består av både franchise ägda och grupp ägda butiker.

http://www.europris.no/

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss