Imperial Tobacco

Imperial Tobacco, en del av Imperial Brands PLC, är ett ledande internationellt tobaksföretag. Företaget tillverkar och marknadsför cigaretter, finskurna och rökfria tobaksprodukter, massmarknadscigarrer samt papper och rör.

http://www.imperialbrandsplc.com/About-us/Our-companies/Imperial-Tobacco

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss