AB Karl Hedin

AB Karl Hedin är familjeägt sågverk, emballage och handelskoncern med verksamhet i Sverige och Baltikum. Företaget grundades under 1900-talets början och har idag 900 anställda och en omsättning om 3 miljarder kronor. Produktionen är totalt ca 650 000 m³sv, varav 200 000 m³ utgörs av hyvlade och bearbetade trävaror och cirka 55 000 m³ emballageprodukter.

AB Karl Hedin Råvara förser företagets sågverk i Sverige med virke. Företagets bygg- och industrihandelskedja AB Karl Hedin Bygghandel har i dagsläget försäljningsställen på 36 orter i Mellansverige.

http://www.abkarlhedin.se/

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss