One Stop Stores Ltd

One Stop Stores Ltd är en ledande närbutik i Storbritannien med över 3,3 miljoner kundtransaktioner per vecka. Kedjan sysselsätter över 10 500 personer, har över 760 butiker och planerar att öppna flera nya butiker i Storbritannien under de kommande åren.

Företaget grundades ursprungligen under namnet T & S Stores år 1975. Tesco förvärvade företaget år 2003, vilket ledde till att cirka 450 av företagets butiker omvandlades till Tesco Express.

http://www.onestop.co.uk

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss