Stockmann

Stockmann är Finlands ledande varuhuskedja inom detaljhandeln. Bolaget grundades 1862 och är verksam inom 16 länder och har två affärsenheter: Varuhusgruppen och Modekedjorna. Bolaget har en krävande kundkrets, ett mycket brett sortiment av livsmedel och många specialprodukter.

http://www.stockmanngroup.com/sv/

Läs mera

%

minskat svinn i genomsnitt; för vissa färskvaror är minskningen ännu större

%

hylltillgänglighet, samt en automationsgrad inom beställandet på 80−90 %

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss