Stora Enso

Stora Enso är en global massa- och papperstillverkare med säte i Finland. Bolaget är aktiv inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackning. Genom att tänka i nya banor och skapa nytt, vill Stora Enso erbjuda sina kunder innovativa lösningar baserade på förnybart material.

http://www.storaenso.com

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss