Today’s Group

Med en köpkraft på drygt £5,7 miljarder och tillsammans med det största nätverket av oberoende grossister är Today’s Group den största oberoende inköpsgruppen i Storbritannien. Nätverket har 160 grossistdepåer och 2.200 oberoende återförsäljare.

http://www.todays.co.uk/

Vad kan RELEX göra för dig?

Ta reda på hur våra lösningar kan göra nytta i din verksamhet.

Kontakta oss