Raskone Oy genomför ett omfattande projekt för att utveckla anskaffningen av reservdelar till sina verkstäder. Företagets inköpsdirektör Esa Mäkinen presenterade projektet i samband med ett seminarium för maskintillverkare som hölls på Vanajanlinna den 20.1.2010.

Genom utvecklingsprojektet som genomförs i samarbete med RELEX och eCraft, har Raskone framgångsrikt lyckas effektivera inköpsprocessen för reservdelar. Inköpen till de olika verkstäderna har bl.a. centraliserats med hjälp av RELEX systemlösning RELEX Processor.

Utvecklingsprojektet har gett följande resultat:

  • Inköpskedjan har rätats ut, vilket har förbättrat lönsamheten,
  • Servicegraden för de leverantörers reservdelar som är föremål för centraliserad anskaffning har förbättrats märkbart utan att lagernivåerna stigit,
  • Varupåfyllningsprocessen som bygger på ett centraliserat team har gjort inköpsprocessen effektivare och enklare att kontrollera.

Utöver centraliseringen varupåfyllningen, har man med hjälp av RELEX systemlösning kunnat omfördela de lager som redan fanns i kedjan. Med hjälp av förslag framtagna av systemet, har Raskones varupåfyllningsteam lyckats skicka över reservdelar som saknar efterfrågan vid en viss verkstad till en annan verkstad där de har åtgång. Betydande mängder av stillastående lager har kunnat tas i användning och nedskrivningar undvikas.

Esa Mäkinen lyfter fram följande viktiga lärdomar från utvecklingsprojektet

  • När du väl vet åt vilket håll utvecklingen ska gå, är det viktigt att sätta igång så snabbt som möjligt
  • Se till att genomföra delar av utvecklingsarbetet snabbt och var redo att modifiera lösningen när du lär dig nya saker under projektets gång
  • Det är viktigt med flexibilitet hos både samarbetspartners och systemlösningar
    • Den inbyggda flexibiliteten i RELEX lösning har varit av kritisk betydelse för Raskone. Tack var detta har systemet kunnat anpassas enligt våra behov, istället för att vi behövt anpassa oss enligt systemet.