Rautakesko är Finlands ledande och Europas femte största företag inom bygghandel för gör det självare och företagskunder. Ett omfattande samarbete mellan Rautakesko och RELEX inleddes i slutet av år 2008 med förnyandet av varupåfyllningsprocessen för Rautakeskos partihandel i Finland.

Processförändringarna och ibruktagandet av varupåfyllningslösningen RELEX Processor har redan efter ett halvt år gett märkbara resultat. Ansvaret för påfyllningsbeställningarna som tidigare var utspritt på de olika produktområdena har nu centraliserats till ett kunnigt team. Beställningarna görs mer systematiskt och automationsgraden har ökat betydligt. Varupåfyllningen kräver numera avsevärt mindre personal. Lagervärdet har också minskat betydligt trots att tillgängligheten bibehållits på en god nivå.

Rautakesko berömmer samarbetet med RELEX. Enligt Rautakeskos logistikdirektör Olli Salmivaara handlar omstruktureringen av Rautakeskos varupåfyllningsprocess inte enbart om att införa ett nytt system, utan om en heltäckande utveckling av affärsverksamheten. ”RELEX har skött båda delarna av sin uppgift exemplariskt – tekniskt sett har lösningen fungerat väl, samtidigt har vi haft en fortgående kontakt med RELEX’ experter gällande utvecklingen av verksamheten”, konstaterar Salmivaara.

Nästa steg är att förnya varupåfyllningen inom Rautakeskos detaljhandel i Finland. Hela utvecklingsprojektet utgör en omfattande helhet och täcker flera länder. Projektet kommer att pågå till år 2011 som en del av Rautakeskos betydande processförnyelse.