RELEX SCM-seminarium ordnas den 21 april på Operaterrassen i Stockholm. Seminariet ordnas för femte gången och samlar årligen experter och beslutsfattare inom handel och logistik för en eftermiddag av högklassiga presentationer, intressanta diskussioner och avslappnat nätverkande.

Tid: Torsdag 21. april 2016, kl. 11:30 – 17:30
Plats: Operaterrassen, Karl XII:S torg, Stockholm

I år kommer bland annat Martec International, forsknings och rådgivningsexperter inom dagligvaruhandelns utveckling och framtid, berätta om den nyligen utförda undersökningen kring leveranskedjor på den Europeiska marknaden. Flera ledande svenska företag ingår. Under presentationen kommer vi få höra sanningen om var den svenska detaljhandeln är idag, hur vi jämför oss med resten av Europa och vilka våra styrkor samt utvecklingsområden är!

Jimmy Olsen kommer att presentera framgångshistorien kring Granngården AB och hur de snabbt och enkelt lyckats uppnå bättre kontroll över varuflödet genom noggrannare prognoser, bättre beställningsförslag och en högre automationsgrad.

Vi får även höra hur Konsum Värmland tacklat utmaningarna kring färskvaruhandeln och hur de jobbat för att uppnå både effektivare varupåfyllning, mindre matsvinn och en mer optimerad leveranskedja. Mer information om dagens program hittar ni nedan.

Förutom flera intressanta presentationer från kunder och gäster kommer vi under dagen även att höra Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX-koncernen, berätta om utsikten för leveranskedjans planering och styrning samt vad framtiden för med sig. Vi kommer också ge dig tips på hur du effektivt och mer noggrannt kan optimera styrningen av säsonger och kampanjer för maximal vinst.