För sjunde gången anordnades RELEX årliga seminarium i Stockholm. Med fokus på Unified Retail Planning välkomnades fler än 160 experter från fler än 50 företag den 24 april på Operaterrassen.

Under seminariet, som leddes av Mia Lindh och Joakim Hellman från RELEX Solutions, diskuterades detaljhandelns möjligheter och utmaningar med fokus på hur man i framtiden bör effektivisera detaljhandelns och varuförsörjningens planering och fokusera på att bryta ner silos mellan organisationens olika avdelningar.

Joel Johansson från RELEX Solutions presenterade möjligheterna inom Unified Retail Planning och gav en inblick i hur vi bryter ut från detaljhandelns isolerade affärsverksamhet för att kunna effektivisera flöden och optimera arbetet inom hela verksamheten samt skapa långsiktigt resultat. ”Med små marginaler, stora logistiska flöden och stenhård konkurrens gäller det att effektivisera varje process till sin spets – och framför allt, att de fungerar tillsammans.” sa Johansson.

Årets seminarievärdar var Mia Lindh och Joakim Hellman, RELEX Solutions

Joel Johansson, RELEX Solutions

Diskussionen om att skapa förändring och satsa på konsumentens köpupplevelse stärktes under Cerveras presentation om hur de arbetat för att alltid lägga kunden i fokus och hur deras förändringsresa tillsammans med RELEX sett ut. Beatriz Fellenius och Victor Jakobsson delade med sig av hur de hanterar de höga kundkraven, vad som är speciellt för Cervera som sällanköpshandel och hur framtiden ser ut för dom.

Verksamhetsförändring låg även i fokus under intervjun med Torkel Martinsson och Martin Svensson från Derome. Joel Johansson från RELEX Solutions satte sig ner tillsammans med Derome på scen för att diskutera implementationen av RELEX som Derome genomgått. Martinsson och Svensson delade med sig av hur de förberedde sig inför hela förändringsprocessen – från hur de tänkte kring att välja rätt system och hur de lade upp projektet, till hur deras verksamhet har förändrats och hur de arbetar idag. Under diskussionen fick deltagarna även flera tips om bland annat vad man ska tänka på när man implementerar system och hur man får med sig hela organisationen i processen.

Beatriz Fellenius och Victor Jakobsson, Cervera

Torkel Martinsson och Martin Svensson, Derome

Emma Helldin och Markus Törnberg från Jula berättade om konsten att hantera säsonger och kampanjer. Deltagarna fick höra om hur Jula kontinuerligt arbetar med både säsonger och kampanjer samt hur de byggt upp sina processer för att lyckas hantera dem på bästa möjliga sätt. Jula delade även med sig av tips på hur man bör lägga upp grunden för att lyckas uppnå de mål som finns inom verksamheten och poängterade bland annat vikten av samarbete mellan olika avdelningar och att lägga upp en tydlig processkartläggning och måluppsättning.

Innan dagen avslutades gav Douglas Auvinen från RELEX Solutions en presentation kring hur prognosdata kan användas för att stödja planeringen av personalbehovet. RELEX samarbetar med Zenopt, leverantör av ett avancerat system för bemanningsoptimering, för att tillföra en ny dimension i schemaläggningen. Auvinen förklarade att man genom att kombinera exceptionellt noggranna prognoser och detaljerade analyserna av personalbehovet, kan effektivisera optimeringen av hela schemaläggningen och ta den till nya nivåer. ”Teknologin tar även hänsyn till personalens olika kompetenser, kollektivavtal och arbetsavtal, och leder bland annat till kostnadsbesparingar, sparad tid för planering och nöjdare arbetstagare.” sade Auvinen.

Emma Helldin och Markus Törnberg, Jula

Douglas Auvinen, RELEX Solutions