Läs PDF

Livsmedelsgrossister från hela kontinenten använder RELEX lagerstyrningssystem för att minska på svinn och öka på vinsten

RELEX, den Helsingfors-baserade utvecklaren av system för styrning och planering av leveranskedjan har under bara det senaste året fått nya kunder i fyra olika europeiska områden och konstaterar därför att en kraftig förändring i branschens teknologianvändning är på gång.

RELEX, som snabbt etablerar sig som experten inom prognostisering och varupåfyllning för färska livsmedel, erbjuder grossister prognostisering och lagerstyrning i realtid samt prognostisering på vilken nivå som helst, både för enskilda kunder och kundgrupper.

”Den mycket starka responsen vi fått av grossister tyder på att sektorn har väntat på ett supply chain system som kan hjälpa att minska kostnaderna och ge kunden en konkurrensfördel genom att automatisera varupåfyllningen, minska lagernivån, minimera svinnet och öka tillgängligheten”, säger Mikko Kärkkäinen, VD för RELEX.

”Våra kunder har inte bara sparat miljoner med våra system, utan vi har också lärt oss en hel del genom samarbetet med dem. Vi väntar oss att fler grossister tar i bruk det senaste prognostiserings- och lagerstyrningssystemet.”

Livsmedelsgrossisten JJ Food Service Ltd. har hissat RELEXs flagga i Storbritannien och har åstadkommit minskningar i personaltid (50%), i svinn, lagernivåer samt dåligt presterande produktlinjer. ”Det som är bra med RELEX är att eftersom vi lyckades införa systemet på bara tre månader, sparade vi också pengar från första början”, säger Mushtaque Ahmed, operativ chef på JJ. ”Det betalade sig tillbaka på några veckor.”

Övriga RELEX-kunder, såsom den finska livsmedelsgrossisten och leverantören av inköps- och logistiktjänster till dagligvaruhandeln Tuko, har fördjupat sina kundrelationer och öppnat upp nya inkomstflöden. ”Med RELEX system har vi inte bara optimerat vår egen verksamhet, utan numera erbjuder vi supply chain management som en service för våra kunder”, säger Tukos planeringschef Tuomas Brunou.
”Vi driver deras system och försörjningskedjor, vilket ger oss bra synlighet över både deras och vår verksamhet. Vi är effektivare och de får ännu bättre service. De kan också fritt fokusera på andra delar av sin affärsverksamhet, allt från kundupplevelse och sortiment, till strategisk planering och affärsutveckling. Det är en win-win.”