Läs PDF

JJ Food Service Limited, multikanalssäljare av livsmedel och färdigmat, beslutade sig för att komplettera sitt befintliga ERP system med prognos- och inköpsoptimering i syfte att förbättra effektiviteten i sin leveranskedja.

JJ Foods Service erbjuder offentliga institutioner, restauranger och privatpersoner ett brett sortiment av mat och livsmedel från både när och fjärran. De använder sig av flera försäljningskanaler, inklusive beställningar online, via telefon och i butik, och erbjuder sina kunder valmöjligheter vad gäller både hämtning och leverans av varor. De är stolta över att vara ett företag som i ett tidigt skede anammar ny teknologi.

Målen som sattes upp av JJ Foods Service var att reducera spill, utöka livslängd för framförallt kyl- och färskvaror, optimera lagernivåer och tillgänglighet för produkter med låg omsättningshastighet, samt att hantera kampanjer på ett bättre sätt.

”Det är oftast inte de högomsatta produkterna som utgör ett bekymmer för oss”, säger JJ Foods Service operativa chef Mushtaqe Ahmed. ”Det är de mer perifera produkterna som vi tillhandahåller för att kunna erbjuda den service som det innebär att vara en one-stop-shop. Det var det som drev beslutet att köpa in prognostiseringen och optimeringen som vårt nuvarande ERP-system inte kunde erbjuda.”

Ett annat nyckelmål är att automatisera repetitiva återköp i syfte att frigöra chefernas tid för att bättre kunna använda deras färdigheter och expertis.

”Varje företag har en utmaning i att rekrytera bra chefer. Det är mycket lättare att frigöra våra bästa medarbetare till uppgifter där de verkligen kan göra skillnad, än vad det är att rekrytera och utbilda nya medlemmar till vårt team.”

”Vi uppskattar att det finns en 80/20 fördelning mellan arbetsuppgifter vi kan automatisera och uppgifter som behöver direkt översyn. Automatisering innebär att vi tillsätta våra bästa medarbetare där de behövs som mest.”

Ahmed säger att andra faktorer som påverkade beslutet att bli RELEX första kund i Storbritannien var bland annat den starka arbetsmoralen, som är ett kännetecken hos båda parter: ”kombinationen av pilotförfarandet, en snabb implementation och modellen med Software as a service innebär ett snabbt och flexibelt val med låg risk. Det var enkelt att säga ja.”

”Det blev ganska tidigt uppenbart att JJ Food gillade vår attityd”, säger Tommi Ylinen, verksamhetschef för RELEX i Storbritannien. ”Båda företagen tar det de gör på största allvar. Vi är stolta över att jobba nära kunderna för att utveckla deras processer och på ett snabbt och effektivt sätt förse dem med systemstöd.”

”Vi har även bra erfarenhet med företag som liknar JJ Foods; reducera spill, utöka livslängd, förbättra tillgänglighet och reducera lagernivåer, allt på samma gång. Vi är bra på det.”

JJ Food Service har erbjudit sig att vara en referenskund till RELEX i Storbritannien och de kommer att dela deras erfarenheter med företag som vill förbättra sin detaljhandelsplanering och optimering av försörjningskedjan.