RELEX har på ett år fördubblat omsättningen samt expanderat till nya marknader

Det finska mjukvaruföretaget RELEX avrundar ett framgångsrikt år 2012 med att fira. Företaget noterades, för andra året i rad, på Deloitte Technology Fast 50 -listan som ett av Finlands 50 snabbast växande teknologiföretag.

Under det gångna året har RELEX, som levererar lösningar för styrning av leveranskedjan, fördubblat både omsättningen samt personalstyrkan. RELEX har idag sammanlagt 50 medarbete, som jobbar på huvudkontoret i Helsingfors samt på de andra kontoren i Europa.

RELEX har expanderat till nya marknader. På sommaren signerades avtalet med företagets första helnorska kund. Samtidigt invigdes kontoret i London.

”Det rådande marknadsläget gör det svårt för företagen att öka resultatet genom ökad försäljning. Däremot finns det stora möjligheter att förbättra lönsamheten genom att effektivisera verksamheten och minska svinnet. Vi på RELEX hjälper våra kunder att effektivisera leveranskedjan” säger RELEX verkställande direktör Mikko Kärkkäinen. ”RELEX system hjälper företag att uppnå inbesparingar, vilket är viktigare än någonsin i dessa knappa tider.”

”Finlands goda rykte som föregångare inom teknologi, har varit en fördel i vår expansion till nya marknader” konstaterar Michael Falck, en av företagets tre grundare.

”Det lönar sig att satsa på forskning och utbildning, trots att det kan ta ett tag innan investeringen betalar sig. Det är endast genom att skapa nytt, som vi kan hävda oss i en globala konkurrensen. Åren som jag och företagets två andra grundare, Johanna Småros och Michael Falck, tillbringade som forskare vid Aalto-universitet har inte gått till spillo. På sju år har vi lyckats skapa 50 nya arbetstillfällen” konstaterar Mikko Kärkkäinen. ”RELEX fortsätter att växa och vi ser fram emot att kunna anställa flera skarpa hjärnor.”