Det nya partnerskapet möjliggör effektivare schemaläggning av personalstyrkan och medför sänkta kostnader samt ökad kundservice.

RELEX Solutions, som erbjuder integrerade lösningar för detaljhandelns och leveranskedjans planering, har investerat i Zenopts avancerade system för bemanningsoptimering för att stödja detaljhandlare i planeringen av personalbehovet. Effektivare personalplanering leder till sänkta kostnader och förbättrad kundservice, som utgör viktiga konkurrensfördelar för detaljhandlare.

workforce optimization

Forskning visar att personalkostnaderna är mycket betydande i detaljhandeln med ett genomsnitt på 10–20 % av omsättningen. * Med tanke på hur stor betydelse optimeringen av arbetskostnaderna har för detaljhandeln är Zenopt en perfekt partner för RELEX fortsatta fokus på att stödja detaljhandlare med att sänka kostnader, öka försäljningen och förbättra kundservicen.

Nuvarande system för personalplanering baserar sig långt på försäljning och kundflöden. Vanligtvis krävs det att detaljhandlare schemalägger personalbehoven veckor eller månader på förhand och det kan vara svårt att göra förändringar i sista minuten. Ofta bygger personalplaneringen på säljbudgeten istället för faktiska försäljningsprognoser.

Tillsammans med Zenopt tillför RELEX en ny dimension i schemaläggningen. RELEX teknologi beräknar prognoser på produkt- och butiksnivå som resulterar i exceptionellt noggranna prognoser, inte endast för försäljningen, men också för anländande leveranser till distributionscentren och butikerna. Det arbete som krävs för att fylla på hyllorna inkluderas ofta inte i personalplaneringen trots att dess andel av den totala arbetsmängden är betydlig. Arbetsmängden påverkas dessutom betydligt av leveransschema, kampanjer, nya produktlanseringar osv. Tillgången till medellångsiktiga prognoser för varupåfyllnadsarbetet förbättrar avsevärt detaljhandelns förmåga att noggrant planera personalbehovet.

Zenopts teknologi optimerar personalens arbetsscheman effektivt genom att planera in olika uppgifter kring kundflöden och andra fasta arbetsuppgifter. Teknologin tar även hänsyn till personalens olika kompetenser (samt avtalsmässiga begränsningar) då de olika arbetsuppgifterna tilldelas.

De flesta traditionella systemen för personalplanering kämpar med att producera optimerade planer eftersom de inte beaktar arbetets karaktär. Zenopts optimeringar gör det möjligt för detaljhandlare att enkelt planera arbetsscheman med hänsyn till personalbehovet samt personernas kompetens och tillgänglighet.

Kombinationen av de exceptionellt noggranna prognoserna och de detaljerade analyserna av personalbehovet innebär att partnerskapet effektiviserar optimeringen av hela schemaläggningen och tar den till nya nivåer.

Det här innebär verkliga inbesparningar för detaljhandlare. Genom att noggrant planera personalbehovet kan man minska på, och till och med eliminera, risken för överbemanning samt personalbrist, som i värsta fall resulterar i tomma hyllor, ökat svinn, längre kassaköer och förlorad försäljning. ”Det handlar om mer än att minska svinnet,” säger Mikko Kärkkäinen, Group CEO och grundarmedlem på RELEX. ”Det handlar om att lyfta butikerna. Kunderna förväntar sig en ständigt bättre service då de handlar. Vi på RELEX ser samarbetet med Zenopt som en möjlighet att ytterligare stödja detaljhandeln och se till att fokuset också i framtiden först och främst läggs på konsumenten.”

Zenopt grundades i Helsingfors, Finland, år 2016 av Mika Halme och Antti Alakiikonen. Företaget har utvecklat ett innovativt verktyg för personalplanering genom att kombinera beräkningar av personalbehovet med noggrann modellering av den tillgängliga arbetskraften. Lösningen grundar sig på flera år av erfarenhet från personalplanering samt de senaste programmerings- och optimeringsteknikerna. Tillsammans bidrar de till ett användarvänligt och effektivt verktyg för personalplanering och -optimering.

”Samarbetet med RELEX kommer att ge oss tillgång till tillförlitliga prognoser som i sin tur underlättar företagens schemaläggning,” säger Mika Halme, VD på Zenopt. ”De anställda kommer att märka att arbetsbelastningen är mer jämnt fördelad så att det uppstår mindre tillfällen av extremt mycket arbete eller situationer där det inte finns något arbete alls. Arbetsgivaren kommer att spara pengar och kunderna kommer att märka att det finns mer tillgänglig personal. Alla kommer att dra nytta av detta.”

*PwC och Retail Council of Canada jämför den nordamerikanska marknaden

Mer information om Zenopt: http://zenopt.fi/